Mhubiri 11:1-10

11  Tupa mkate+ wako juu ya uso wa maji,+ kwa maana baada ya siku nyingi utaupata tena.+  Wape fungu watu saba, au hata wanane,+ kwa maana hujui ni msiba gani utakaotokea duniani.+  Mawingu yakijaa maji, humwaga mvua kubwa juu ya dunia;+ nao mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, mahali hapo hapo ulipoanguka+ ndipo utakapokuwa.  Anayeuangalia upepo hatapanda mbegu; naye anayetazama mawingu hatavuna.+  Kama vile usivyoijua njia ya roho katika mifupa ndani ya tumbo lake mwenye mimba,+ vivyo hivyo hujui kazi ya Mungu wa kweli, anayefanya mambo yote.+  Asubuhi panda mbegu zako na mpaka jioni usiache mkono wako upumzike;+ kwa maana hujui ni wapi hii itafanikiwa,+ hapa au pale, au ikiwa zote mbili zitakuwa njema.  Nuru ni tamu pia, na ni vema macho yaone jua;+  kwa maana mwanadamu akiishi miaka mingi, na aishangilie hiyo yote.+ Na azikumbuke siku za giza,+ ingawa huenda zikawa nyingi; kila siku ambayo imekuja ni ubatili.+  Ewe kijana, shangilia+ katika ujana wako, na moyo wako ukufanyie mema siku za ujana wako, nawe utembee katika njia za moyo wako na katika mambo ambayo macho yako yameona.+ Lakini ujue kwamba kwa ajili ya mambo yote hayo, Mungu wa kweli atakuleta hukumuni.+ 10  Kwa hiyo, ondoa masumbuko moyoni mwako, nawe uondolee mbali msiba kutoka katika mwili wako;+ kwa maana ujana na upeo wa maisha ni ubatili.+

Maelezo ya Chini