Matendo 25:1-27

25  Kwa hiyo Festo, baada ya kuingia+ katika cheo cha serikali ya jimbo, siku tatu baadaye alipanda kwenda Yerusalemu kutoka Kaisaria;+  na wakuu wa makuhani na watu walio wakuu kati ya Wayahudi wakamweleza+ mashtaka juu ya Paulo. Basi wakaanza kumsihi,  wakijiombea kibali dhidi ya mtu huyo ili amwite aje mpaka Yerusalemu, kwa kuwa walikuwa wakivizia+ ili kumuua barabarani.  Hata hivyo, Festo akajibu kwamba Paulo alipaswa kulindwa katika Kaisaria na kwamba yeye mwenyewe angeenda huko hivi karibuni.  “Kwa sababu hiyo acheni wale walio na mamlaka kati yenu,” akasema, “washuke pamoja nami na kumshtaki,+ ikiwa kuna jambo lolote lisilofaa juu ya mwanamume huyo.”  Kwa hiyo alipokuwa amekaa siku zisizozidi nane au kumi kati yao, akashuka kwenda Kaisaria, na siku iliyofuata akaketi juu ya kiti cha hukumu+ na kuamuru Paulo aingizwe ndani.  Alipofika, Wayahudi waliokuwa wameshuka kutoka Yerusalemu wakasimama kumzunguka huku na huku, wakileta juu yake mashtaka+ mengi na mazito ambayo hawakuweza kuthibitisha.  Lakini Paulo akasema kwa kujitetea: “Sijatenda dhambi yoyote juu ya Sheria ya Wayahudi wala juu ya hekalu wala juu ya Kaisari.”+  Festo, akitamani kupata kibali+ cha Wayahudi, akasema kwa kumjibu Paulo: “Je, wewe ungetaka kupanda kwenda Yerusalemu uhukumiwe huko mbele yangu kuhusu mambo haya?”+ 10  Lakini Paulo akasema: “Mimi nimesimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kaisari,+ ambapo ninapaswa kuhukumiwa. Sijawatendea Wayahudi kosa,+ kama vile wewe pia unavyogundua vema kabisa. 11  Ikiwa, kwa upande mmoja, mimi ni mkosaji+ kwa kweli na nimefanya jambo lolote linalostahili kifo,+ sikatai kufa; ikiwa, kwa upande mwingine, hakuna hata moja la mambo hayo ambalo watu hawa wananishtakia, hakuna mtu anayeweza kunikabidhi kwao ili kupata kibali. Ninakata rufani kwa Kaisari!”+ 12  Ndipo Festo, baada ya kusema na kusanyiko la washauri, akajibu: “Umekata rufani kwa Kaisari; utaenda kwa Kaisari.” 13  Basi siku kadhaa zilipokuwa zimepita, Agripa mfalme na Bernike wakafika Kaisaria kwa ziara ya kumsalimu Festo. 14  Kwa kuwa walikuwa wakikaa siku kadhaa huko, Festo akaweka mbele ya mfalme mambo yanayomhusu Paulo, akisema: “Kuna mwanamume fulani ambaye Feliksi alimwacha akiwa mfungwa, 15  na nilipokuwa Yerusalemu wakuu wa makuhani na wanaume wazee wa Wayahudi walileta habari+ juu yake, wakiomba hukumu ya adhabu juu yake. 16  Lakini nikawajibu kwamba si utaratibu wa Kiroma kukabidhi mtu yeyote ili kupata kibali kabla ya mtu huyo aliyeshtakiwa kukutana uso kwa uso na washtaki+ wake na kupata nafasi ya kujitetea kuhusu malalamishi. 17  Kwa hiyo walipokuja pamoja hapa, sikukawia, bali siku iliyofuata niliketi juu ya kiti cha hukumu na kuamuru mwanamume huyo aingizwe ndani. 18  Waliposimama, washtaki hawakutokeza shtaka+ juu ya mambo maovu niliyokuwa nimedhani kumhusu. 19  Walikuwa tu na mabishano fulani pamoja naye kuhusu ibada+ yao wenyewe ya mungu na kuhusu mtu fulani anayeitwa Yesu aliyekuwa amekufa lakini ambaye Paulo alikuwa akisisitiza kwamba alikuwa hai.+ 20  Kwa hiyo, nikiwa nimefadhaishwa na bishano juu ya mambo haya, niliendelea kuuliza kama angependa kwenda mpaka Yerusalemu na huko akahukumiwe kuhusu mambo haya.+ 21  Lakini Paulo alipokata rufani+ awekwe kwa ajili ya uamuzi wa Mheshimiwa, nikaamuru awekwe mpaka nimtume kwa Kaisari.” 22  Hapo Agripa akamwambia Festo: “Mimi mwenyewe ningependa pia kumsikia mtu huyo.”+ “Kesho,” akasema, “Utamsikia.” 23  Kwa hiyo, siku iliyofuata, Agripa na Bernike wakaja kwa fahari+ nyingi na kuingia katika chumba cha baraza pamoja na viongozi wa kijeshi na vilevile wanaume waheshimiwa katika jiji, na Festo alipotoa amri, Paulo akaingizwa ndani. 24  Naye Festo akasema: “Mfalme Agripa na ninyi wanaume wote mliopo pamoja nasi, ninyi mnaona mtu huyu ambaye kuhusu yeye umati wote wa Wayahudi ukiwa pamoja umepeleka ombi kwangu katika Yerusalemu na hapa pia, ukipaaza sauti kwamba hapaswi kuishi tena kamwe.+ 25  Lakini mimi nikaona hakuwa amefanya jambo lolote linalostahili kifo.+ Kwa hiyo mwanamume huyu mwenyewe alipokata rufani+ kwa Mheshimiwa, niliamua kumpeleka. 26  Lakini kuhusu yeye sina jambo hakika la kumwandikia Bwana wangu. Kwa hiyo nikamleta mbele yenu, na hasa mbele yako wewe, Mfalme Agripa, ili, baada ya kumhoji kihukumu,+ nipate jambo fulani la kuandika. 27  Kwa maana linaonekana kuwa jambo lisilo la akili kwangu kumpeleka mfungwa bila kuonyesha mashtaka juu yake.”

Maelezo ya Chini