Matendo 24:1-27

24  Siku tano baadaye kuhani mkuu Anania+ akashuka pamoja na wanaume fulani wazee na msemaji wa hadharani, Tertulo, nao wakamweleza+ gavana+ juu ya Paulo.  Alipoitwa, Tertulo akaanza kumshtaki, akisema: “Kwa kuwa tunaonea shangwe amani+ kubwa kupitia kwako na kwamba marekebisho yanatokea katika taifa hili kupitia ufikirio wako wa kimbele,  nyakati zote na pia mahali pote tunapokea mambo hayo, Ewe Mtukufu+ Feliksi, kwa shukrani zilizo kubwa zaidi.  Lakini ili nisikuzuie zaidi, ninakuomba utusikie kwa ufupi kwa fadhili zako.  Kwa maana tumemwona mwanamume huyu kuwa mtu msumbufu+ na mwenye kufanya uchochezi wa uasi+ kati ya Wayahudi wote katika dunia yote inayokaliwa na kuwa kiongozi mkuu wa madhehebu ya Wanazareti,+  ambaye pia alijaribu kulichafua hekalu+ na ambaye tulimkamata.  ——  Kutoka kwake wewe mwenyewe unaweza kugundua kwa kumhoji juu ya mambo haya yote ambayo sisi tunamshtaki.”  Ndipo Wayahudi pia wakajiunga katika shambulio hilo, wakisisitiza kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. 10  Na Paulo, wakati gavana alipomtolea ishara aseme, akajibu: “Kwa kujua vema kwamba wewe umekuwa mwamuzi wa taifa hili kwa miaka mingi, mimi ninasema kwa utayari katika kujitetea+ juu ya mambo yanayonihusu mimi mwenyewe, 11  kwa kuwa wewe unaweza kugundua kwamba kwangu mimi haijawa zaidi ya siku kumi na mbili tangu nilipopanda kwenda kuabudu+ katika Yerusalemu; 12  nao hawakuniona katika hekalu+ nikibishana na mtu yeyote wala nikifanya kikundi chenye ghasia+ kikimbie pamoja, ama katika masinagogi ama kotekote katika jiji. 13  Wala hawawezi kukuthibitishia+ mambo wanayonishtaki sasa hivi. 14  Lakini ninakiri jambo hili kwako, kwamba, kulingana na ile njia wanayoiita ‘madhehebu,’ kwa namna hii mimi ninatoa utumishi mtakatifu kwa Mungu wa mababu zangu,+ kwa kuwa ninaamini mambo yote yaliyo katika Sheria+ na kuandikwa katika Manabii; 15  nami nina tumaini+ kwa Mungu, tumaini ambalo watu hawa pia wanalo, kwamba kutakuwa na ufufuo+ wa waadilifu+ na wasio waadilifu+ pia. 16  Katika habari hii, kwa kweli, ninajizoeza mwenyewe sikuzote kudhamiria+ kutomkosea Mungu na wanadamu. 17  Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa nilifika kuleta zawadi za rehema kwa taifa langu, na matoleo.+ 18  Nilipokuwa nikishughulikia mambo haya wakanikuta nikiwa nimetakaswa kisherehe katika hekalu,+ lakini nikiwa bila umati wala fujo. Lakini kulikuwa na Wayahudi fulani kutoka wilaya ya Asia, 19  ambao wanapaswa kuwapo mbele yako na kunishtaki ikiwa wana jambo lolote juu yangu.+ 20  Au, acha watu walio hapa wajisemee wenyewe ni kosa gani waliloona nilipokuwa nimesimama mbele ya Sanhedrini, 21  ila kwa habari ya neno hili moja nililopaaza sauti nikiwa nimesimama kati yao, ‘Mimi ninahukumiwa leo mbele yenu juu ya ufufuo wa wafu!’ ”+ 22  Hata hivyo, Feliksi,+ akijua kwa usahihi kabisa mambo yanayoihusu Njia+ hii, akaahirisha kesi ya watu hao na kusema: “Wakati wowote Lisia+ kiongozi wa kijeshi atakapokuja, nitaamua mambo haya yanayowahusu ninyi.” 23  Naye akamwagiza ofisa-jeshi kwamba mtu huyo atunzwe na awe na starehe fulani ya kizuizini, na kwamba asimkataze yeyote kati ya watu wake kumhudumia.+ 24  Siku kadhaa baadaye Feliksi+ akafika pamoja na Drusila mke wake, aliyekuwa Myahudi,+ naye akatuma watu kumwita Paulo na kumsikiliza juu ya imani katika Kristo Yesu.+ 25  Lakini alipokuwa akiongea juu ya uadilifu+ na kujizuia+ na hukumu+ itakayokuja, Feliksi akaogopa na kujibu: “Kwa wakati huu wa sasa ondoka uende, lakini nitakapopata wakati unaofaa nitakuita tena.” 26  Ingawa hivyo, wakati huohuo, alikuwa akitumaini Paulo ampe pesa.+ Kwa ajili ya hilo akamwita mara nyingi hata zaidi na akawa akiongea naye.+ 27  Lakini, miaka miwili ilipokuwa imepita, nafasi ya Feliksi ilichukuliwa na Porkio Festo; na kwa sababu Feliksi alitamani kupata kibali+ cha Wayahudi, akamwacha Paulo akiwa amefungwa.

Maelezo ya Chini