Maombolezo 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  Lo! jinsi ameketi akiwa mpweke,+ jiji lililokuwa limejaa watu!+Jinsi amekuwa kama mjane,+ yule aliyekuwa na hesabu kubwa ya watu kati ya mataifa!+Jinsi yule aliyekuwa binti ya kifalme kati ya wilaya za utawala amekuja kufanya kazi ya kulazimishwa!+ ב [Behth]   Yeye hulia sana usiku,+ na machozi yake yako kwenye mashavuyake.+Hana yeyote wa kumfariji kati ya wapenzi wake wote.+Wenzake wote wamemtendea kwa hila.+ Wamekuwa adui kwake.+ ג [Giʹmel]   Yuda ameenda uhamishoni kwa sababu ya mateso+ na kwa sababu ya utumishi mwingi.+Imekuwa lazima akae katikati ya mataifa.+ Hakupata mahali pa kupumzikia.Wote waliokuwa wakimtesa wamemfikia kati ya hali zenye kutaabisha.+ ד [Daʹleth]   Njia za Sayuni zinaomboleza, kwa sababu hakuna yeyote anayekuja kwenye sherehe.+Malango yake yote yamefanywa ukiwa;+ makuhani wake wanaugua.+Mabikira wake wamepata huzuni, naye mwenyewe ana uchungu.+ ה [Heʼ]   Wapinzani wake wamekuwa kichwa.+ Adui zake hawajali.+Kwa maana Yehova mwenyewe amemletea huzuni kwa sababu ya wingi wa makosa yake,+Watoto wake mwenyewe wametembea wakiwa mateka mbele yaadui.+ ו [Waw]   Na fahari yote ya binti Sayuni inaondoka.+Wakuu wake wamekuwa kama paa ambao hawakupata malisho;+Nao wanaendelea kutembea bila nguvu mbele ya yule anayewafuatilia.+ ז [Zaʹyin]   Yerusalemu amekumbuka katika siku za mateso yake na za watu wake wasio na makaoVitu vyake vyote vyenye kutamanika vilivyokuwapo tangu siku za zamani za kale.+Wakati watu wake walipoanguka mkononi mwa adui wala hakuwa na msaidizi,+Adui walimwona. Wakacheka kuanguka kwake.+ ח [Chehth]   Yerusalemu amefanya dhambi waziwazi.+ Ndiyo sababu amekuwa chukizo.+ Wote waliokuwa wakimheshimu wamemtendea kwa dharau,+ kwa maana wameuona uchi wake.+Yeye pia anaugua+ na kugeuza mgongo wake. ט [Tehth]   Uchafu wake umo ndani ya marinda yake.+ Hakukumbuka wakati wake ujao,+Naye huteremka chini kwa njia ya ajabu. Hana mfariji.+Ee Yehova, uone mateso yangu,+ kwa maana adui amejivuna sana.+ י [Yohdh] 10  Adui amenyoosha mkono wake juu ya vitu vyake vyote vyenye kutamanika.+Kwa maana ameona mataifa ambayo yameingia katika patakatifu pake,+Ambayo uliamuru kwamba wasiingie katika kutaniko lako. כ [Kaph] 11  Watu wake wote wanaugua; wanatafuta mkate.+Wametoa vitu vyao vyenye kutamanika wapate chakula, ili kuiburudisha nafsi.+Uone, Ee Yehova, na utazame, kwa maana nimekuwa kama mwanamke asiye na thamani.+ ל [Laʹmedh] 12  Je, haimaanishi chochote kwenu nyote mnaopita njiani? Tazameni, mwone.+Je, kuna uchungu wowote ulio kama uchungu wangu ambao nimetendewa vikali,+Ambao Yehova ametumia kuleta huzuni katika siku ya hasira yake inayowaka?+ מ [Mem] 13  Kutoka juu ameleta moto katika mifupa yangu,+ naye anatiisha kila mmoja wao.Ametandaza wavu kwa ajili ya miguu yangu.+ Amenigeuza nirudi nyuma.Amenifanya kuwa mwanamke aliye katika hali ya ukiwa. Siku nzima mimi ni mgonjwa.+ נ [Nun] 14  Amekaa macho kuona makosa yangu.+ Yanasokotana mkononi mwake.Yamepanda juu shingoni mwangu.+ Nguvu zangu zimejikwaa.Yehova amenitia mkononi mwa watu ambao siwezi kusimama dhidi yao.+ ס [Saʹmekh] 15  Yehova ametupa kutoka katikati yangu watu wangu wote wenye nguvu.+Ameitisha mkutano juu yangu, ili kuvunja vipande-vipande vijana wangu.+Yehova amekanyaga shinikizo la divai+ la binti Yuda aliye bikira.+ ע [ʽAʹyin] 16  Nalia juu ya mambo hayo kama mwanamke.+ Jicho langu, jicho langu linatiririka maji.+Kwa maana mfariji amekuwa mbali sana nami, mtu wa kuiburudisha nafsi yangu.Wanangu wamefanywa ukiwa,+ kwa maana adui amejivuna sana.+ פ [Peʼ] 17  Sayuni amenyoosha mikono yake.+ Hana mfariji.+Yehova ametoa amri kuhusu Yakobo kwa adui zake wote wanaomzunguka.+Yerusalemu limekuwa chukizo kati yao.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Yehova ni mwadilifu,+ kwa maana nimekiasi kinywa chake.+Sikilizeni sasa, enyi nyote vikundi vya watu, na mwone maumivu yangu.Mabikira wangu na vijana wangu wameenda utekwani.+ ק [Qohph] 19  Nimeita wale wanaonipenda sana.+ Wao wenyewe wamenifanyia ujanja.Makuhani wangu na wanaume wangu wazee wamekufa katika jiji,+Walipolazimika kujitafutia chakula ili waziburudishe nafsi zao.+ ר [Rehsh] 20  Tazama, Ee Yehova, kwa maana nina dhiki kali. Matumbo yangu yako katika msukosuko.+Moyo wangu umepinduliwa ndani yangu,+ kwa maana nimeasi kabisa.+Huko nje upanga uliwaua watoto.+ Ndani ya nyumba ni sawasawa na kifo.+ ש [Shin] 21  Watu wamesikia jinsi ninavyougua kama mwanamke.+ Sina mfariji.+Adui zangu wote wamesikia juu ya msiba wangu.+ Wamefurahi, kwa sababu wewe mwenyewe umefanya hayo.+Hakika utaileta siku ambayo umetangaza,+ ili wawe kama mimi.+ ת [Taw] 22  Ubaya wao wote na uje mbele zako, nawe uwatendee vikali,+Kama vile ulivyonitendea vikali kwa sababu ya makosa yangu yote.+Kwa maana ninaugua sana,+ na moyo wangu ni mgonjwa.+

Maelezo ya Chini