Mambo ya Walawi 3:1-17

3  “‘Na ikiwa toleo lake ni dhabihu ya ushirika,+ ikiwa analitoa kutoka kati ya mifugo, wa kiume au wa kike, atamtoa yule asiye na kasoro+ mbele za Yehova.  Naye atauweka mkono wake juu ya kichwa+ cha toleo lake, nalo litachinjwa kwenye mwingilio wa hema la mkutano; nao wana wa Haruni, makuhani, watainyunyiza damu yake kwenye madhabahu kuizunguka pande zote.  Naye atatoa sehemu ya dhabihu hiyo ya ushirika kuwa toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto, yaani, mafuta+ yanayofunika matumbo, naam, mafuta yote yaliyo juu ya matumbo,+  na zile figo mbili+ na mafuta yaliyo juu yake, sawa na yale yaliyo juu ya viuno. Na kile kipasho kilicho juu ya ini, atakiondoa pamoja na figo.  Nao wana wa Haruni+ wataifukiza+ kwenye madhabahu, juu ya toleo la kuteketezwa lililo juu ya kuni+ zilizo katika moto, kuwa toleo linalotolewa kwa njia ya moto lililo na harufu ya kumtuliza+ Yehova.  “‘Na ikiwa toleo lake linatoka kati ya kundi kwa ajili ya dhabihu ya ushirika kwa Yehova, wa kiume au wa kike, atamtoa yule asiye na kasoro.+  Ikiwa anamtoa kondoo-dume mchanga awe toleo lake, basi atamtoa mbele za Yehova.+  Naye atauweka mkono wake juu ya kichwa+ cha toleo lake, nalo litachinjwa+ mbele ya hema la mkutano; nao wana wa Haruni watainyunyiza damu yake kwenye madhabahu kuizunguka pande zote.  Na kutoka katika dhabihu ya ushirika atatoa mafuta yake kuwa toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.+ Mkia wote wenye mafuta+ ndio atakaoutoa karibu na uti wa mgongo, na mafuta yanayofunika matumbo, ndiyo, mafuta yote yaliyo juu ya matumbo,+ 10  na zile figo mbili na yale mafuta yaliyo juu yake, yale yaliyo juu ya viuno. Na kile kipasho+ kilicho juu ya ini, atakiondoa pamoja na figo. 11  Na kuhani atavifukiza+ kwenye madhabahu kama chakula,+ toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 12  “‘Na ikiwa toleo lake ni mbuzi,+ basi atamtoa mbele za Yehova. 13  Naye atauweka mkono wake juu ya kichwa chake,+ naye atachinjwa+ mbele ya hema la mkutano; nao wana wa Haruni watainyunyiza damu yake kwenye madhabahu kuizunguka pande zote. 14  Na kutokana naye atatoa toleo lake, kuwa toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto, mafuta yanayofunika matumbo, naam, mafuta yote yaliyo juu ya matumbo,+ 15  na zile figo mbili na mafuta yaliyo juu yake, yale yaliyo juu ya viuno. Na kile kipasho kilicho juu ya ini, atakiondoa pamoja na hizo figo. 16  Naye kuhani atavifukiza juu ya madhabahu kama chakula, toleo linalotolewa kwa njia ya moto kuwa harufu ya kutuliza. Mafuta yote ni ya Yehova.+ 17  “‘Ni sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa ajili ya vizazi vyenu, katika makao yenu yote: msile mafuta yoyote wala damu+ yoyote.’”

Maelezo ya Chini