Mambo ya Walawi 2:1-16

2  “‘Sasa ikiwa nafsi fulani itamtolea Yehova toleo la nafaka,+ toleo lake litakuwa la unga laini;+ naye atamimina mafuta juu yake na kutia ubani juu yake.  Naye atauleta kwa wana wa Haruni, makuhani, naye kuhani atachukua kipimo cha mkono mmoja wa unga huo laini na mafuta yake pamoja na ubani wake wote; naye ataufukiza uwe kumbukumbu+ lake kwenye madhabahu, kama toleo linalotolewa kwa njia ya moto lililo na harufu ya kumtuliza Yehova.  Na kilichobaki kutokana na lile toleo la nafaka ni cha Haruni na wanawe,+ kama kitu kitakatifu+ zaidi kutoka katika matoleo ya Yehova yanayotolewa kwa njia ya moto.  “‘Na ikiwa utatoa toleo la nafaka la kitu kilichookwa jikoni, kinapaswa kuwa cha unga laini, keki za mviringo+ zilizotiwa mafuta zisizo na chachu, au mkate mwembamba uliotiwa mafuta+ usio na chachu.+  “‘Na ikiwa toleo lako ni toleo la nafaka kutoka katika kiokeo,+ litakuwa la unga laini uliotiwa mafuta, usio na chachu.  Litavunjwa vipande-vipande, nawe utamimina mafuta juu yake.+ Ni toleo la nafaka.  “‘Na ikiwa toleo lako ni toleo la nafaka kutoka katika sufuria ya kukaangia, litafanywa kwa unga laini pamoja na mafuta.  Nawe utaleta kwa Yehova toleo hilo la nafaka lililofanywa kwa vitu hivyo; nalo litatolewa kwa kuhani naye atalileta karibu na madhabahu.  Naye kuhani atachukua sehemu ya toleo hilo la nafaka kuwa kumbukumbu+ lake na kuifukiza kwenye madhabahu, kuwa toleo linalotolewa kwa njia ya moto lililo na harufu ya kumtuliza Yehova.+ 10  Na kilichobaki kutoka katika toleo hilo la nafaka ni cha Haruni na wanawe, kama kitu kitakatifu zaidi cha matoleo ya Yehova yanayotolewa kwa njia ya moto.+ 11  “‘Hakuna toleo lolote la nafaka ambalo mtamtolea Yehova litakalofanywa kuwa kitu kilichotiwa chachu,+ kwa sababu hamtafukiza unga wowote uliokandwa wenye chachu wala asali yoyote, kuwa toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 12  “‘Likiwa ni toleo la mazao ya kwanza,+ mtamtolea Yehova vitu hivyo, navyo visiletwe juu ya madhabahu viwe harufu ya kutuliza. 13  “‘Na kila toleo kati ya toleo lako la nafaka utalikoleza kwa chumvi;+ wala usikubali chumvi ya agano+ la Mungu wako ikosekane kwenye toleo lako la nafaka. Pamoja na kila toleo lako utatoa chumvi. 14  “‘Na ikiwa utamtolea Yehova toleo la nafaka la matunda ya kwanza yaliyoiva, utatoa masuke mabichi yaliyookwa kwa moto, chenga-chenga za nafaka mpya, kuwa toleo la matunda yako ya kwanza yaliyoiva.+ 15  Nawe utatia mafuta juu yake na kuweka ubani juu yake. Ni toleo la nafaka.+ 16  Naye kuhani atafukiza kumbukumbu+ lake, yaani, sehemu ya chenga-chenga zake na mafuta, pamoja na ubani wake wote, kuwa toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.

Maelezo ya Chini