Kumbukumbu la Torati 14:1-29

14  “Ninyi ni wana wa Yehova Mungu wenu.+ Msijikatekate+ wala kujitia upara+ kwenye mapaji ya nyuso zenu kwa ajili ya mtu aliyekufa.  Kwa maana ninyi ni watu watakatifu+ kwa Yehova Mungu wenu, naye Yehova amewachagua ninyi muwe watu wake, mali ya pekee,+ kutoka kati ya vikundi vyote vya watu vilivyo kwenye uso wa nchi.  “Usile kitu chenye kuchukiza cha namna yoyote.+  Hii ndiyo aina ya wanyama mnaoweza kula:+ ng’ombe, kondoo na mbuzi,  paa+ na swala na kulungu na mbuzi-mwitu na palahala na kondoo-mwitu na paa-mbuzi;  na kila mnyama mwenye ukwato uliopasuka na ambaye ana mpasuko kwenye kwato mbili, mnyama anayecheua kati ya wanyama.+ Huyo mnaweza kumla.  Aina hii tu ndiyo ambayo hampaswi kula kati ya wale wanaocheua au wenye ukwato uliopasuka, wenye mwatuko: ngamia+ na sungura+ na wibari,+ kwa sababu hao hucheua lakini hawana ukwato uliopasuka. Hao si safi kwenu.  Nguruwe+ pia, kwa sababu ana ukwato uliopasuka lakini hacheui. Huyo si safi kwenu. Msile yoyote ya nyama yao, na mizoga yao msiiguse.+  “Aina hii kutoka kati ya kila kitu kilicho majini mnaweza kula: Kila kitu chenye mapezi na magamba mnaweza kula.+ 10  Na kila kitu ambacho hakina mapezi wala magamba msile.+ Hicho si safi kwenu. 11  “Ndege yeyote aliye safi mnaweza kula. 12  Lakini hawa ndio ndege ambao hampaswi kuwala: tai na furukombe na tai-mzoga mweusi,+ 13  na mwewe mwekundu na mwewe mweusi+ na ndege-mbua kulingana na aina yake; 14  na kila kunguru+ kulingana na aina yake; 15  na mbuni+ na bundi na shakwe na kipanga kulingana na aina yake; 16  na bundi mdogo na bundi mwenye masikio marefu+ na bata-maji, 17  na mwari+ na tai-mzoga na mnandi, 18  na korongo na kulastara kulingana na aina yake, na hudihudi na popo.+ 19  Na kila kiumbe kinachozaana kwa wingi chenye mabawa si safi kwenu.+ Havipaswi kuliwa. 20  Kiumbe chochote safi kinachoruka mnaweza kula. 21  “Msile mwili wowote uliokufa tayari.+ Mkaaji mgeni aliye ndani ya malango yako unaweza kumpa mwili huo, naye ataula; au mwili huo unaweza kuuziwa mgeni, kwa sababu wewe ni kikundi cha watu watakatifu kwa Yehova Mungu wako. “Usimtokose mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake.+ 22  “Lazima utatoa sehemu ya kumi ya mazao yako yote ya mbegu yako, yanayotoka shambani mwaka baada ya mwaka.+ 23  Na mbele za Yehova Mungu wako, katika mahali ambapo atachagua ili jina lake likae hapo, utakula sehemu ya kumi ya nafaka yako,+ divai yako mpya na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa mifugo yako na wa kundi lako;+ ili ujifunze kumwogopa Yehova Mungu wako sikuzote.+ 24  “Sasa ikiwa safari itakuwa ndefu mno kwako,+ kwa sababu hutaweza kuichukua, kwa kuwa mahali ambapo Yehova Mungu wako atachagua kuweka jina lake+ patakuwa mbali mno nawe, (kwa sababu Yehova Mungu wako atakubariki,)+ 25  basi utaigeuza kuwa pesa, nawe utafunga pesa hizo katika mkono wako na kusafiri mpaka mahali ambapo Yehova Mungu wako atapachagua. 26  Nawe utatoa pesa hizo kwa ajili ya chochote ambacho nafsi yako itatamani+ kati ya ng’ombe na kondoo na mbuzi na divai na kileo+ na kitu chochote ambacho huenda nafsi yako ikakuomba; nawe utakula huko mbele za Yehova Mungu wako na kushangilia,+ wewe na nyumba yako. 27  Na Mlawi aliye ndani ya malango yako, hutamwacha,+ kwa maana yeye hana fungu wala urithi pamoja nawe.+ 28  “Mwishoni mwa miaka mitatu utatoa sehemu yote ya kumi ya mazao yako ya mwaka huo,+ nawe utaiweka ndani ya malango yako. 29  Naye Mlawi,+ kwa sababu hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mkaaji mgeni+ na mvulana asiye na baba na mjane,+ walio ndani ya malango yako, watakuja, nao watakula na kujishibisha; ili Yehova Mungu wako apate kukubariki+ katika kila tendo+ la mkono wako ambalo utafanya.

Maelezo ya Chini