Isaya 9:1-21

9  Hata hivyo, weusi huo hautakuwa kama wakati nchi ilipokuwa na mkazo, kama wakati wa kwanza mtu alipoidharau nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali+ na wakati wa baadaye mtu alipofanya iheshimiwe+—njia iliyo kando ya bahari, katika eneo la Yordani, Galilaya ya mataifa.+  Watu waliokuwa wakitembea katika giza wameona nuru kuu.+ Kwa habari ya wale wanaokaa katika nchi yenye kivuli kizito,+ nuru imewaangazia.+  Umelifanya hilo taifa kuwa na watu wengi;+ umefanya kuwe na shangwe kuu kwa ajili yake.+ Wameshangilia mbele zako kama kwa shangwe ya wakati wa mavuno,+ kama wale walio na shangwe wakati wanapogawana nyara.+  Kwa maana nira ya mzigo wao+ na fimbo iliyo juu ya mabega yao, fimbo ya yule anayewalazimisha kwenda kazini+ umezivunja vipande-vipande kama katika siku ya Midiani.+  Kwa maana kila kiatu cha mtu anayekanyaga+ kwa mitetemeko na nguo ya kujitanda iliyoviringishwa katika damu vimekuwa kwa ajili ya kuteketezwa kama vile chakula kwa ajili ya moto.+  Kwa maana kuna mtoto ambaye amezaliwa kwetu,+ kuna mwana ambaye tumepewa;+ na utawala wa ukuu utakuwa juu ya bega lake.+ Naye ataitwa jina Mshauri wa Ajabu,+ Mungu Mwenye Nguvu,+ Baba wa Milele,+ Mkuu wa Amani.+  Hakutakuwa na mwisho kwa habari ya wingi wa huo utawala wa kifalme+ na kwa amani,+ juu ya kiti cha ufalme cha Daudi+ na juu ya ufalme wake ili kuufanya imara+ na kuutegemeza kwa njia ya haki+ na kwa njia ya uadilifu,+ kuanzia sasa na kuendelea mpaka wakati usio na kipimo. Bidii ya Yehova wa majeshi itafanya hayo.+  Kuna neno ambalo Yehova alituma juu ya Yakobo, nalo likaanguka juu ya Israeli.+  Na watu hakika watalijua,+ wote, Efraimu na mkaaji wa Samaria,+ kwa sababu ya majivuno yao na kwa sababu ya dharau lao la moyo kwa kusema:+ 10  “Matofali yameanguka, lakini tutajenga kwa mawe yaliyochongwa.+ Mikuyu+ imekatwa, lakini tutaweka mierezi badala yake.” 11  Na Yehova ataweka wapinzani wa Resini kuwa juu yake, naye atawachochea adui za yule,+ 12  Siria kutoka mashariki+ na Wafilisti kutoka nyuma,+ nao watamla Israeli kwa kinywa kilicho wazi.+ Kwa sababu ya hayo yote hasira yake haijarudi nyuma, bali mkono wake bado umenyooshwa.+ 13  Na watu hawakurudi kwa Yeye anayewapiga,+ nao hawakumtafuta Yehova wa majeshi.+ 14  Na Yehova atakatilia mbali kutoka katika Israeli kichwa+ na mkia,+ chipukizi na kitete, katika siku moja.+ 15  Mwenye kuzeeka na mwenye kuheshimiwa sana ndiye kichwa,+ na nabii anayetoa mafundisho ya uwongo ndiye mkia.+ 16  Na wale wanaowaongoza watu hawa ndio wanaowapoteza;+ na wale kati yao wanaoongozwa, ndio wanaovurugwa.+ 17  Ndiyo sababu Yehova hatashangilia hata juu ya wanaume wao vijana,+ naye hataonyesha rehema juu ya wavulana wao wasio na baba na juu ya wajane wao; kwa sababu wote ni waasi-imani+ na watenda-maovu na kila kinywa kinasema kwa kukosa akili. Kwa sababu ya hayo yote hasira yake haijarudi nyuma, bali mkono wake bado umenyooshwa.+ 18  Kwa maana uovu umewaka kama moto;+ utateketeza vichaka vya miiba na magugu.+ Nao utashika moto katika vichaka vya msitu,+ navyo vitachukuliwa juu kama moshi unaopaa.+ 19  Nchi imewashwa moto katika ghadhabu ya Yehova wa majeshi, na watu watakuwa kama chakula kwa ajili ya moto.+ Hakuna yeyote atakayemwonyesha huruma hata ndugu yake.+ 20  Na mtu atakata upande wa kuume naye hakika atakuwa na njaa, na mtu atakula upande wa kushoto, nao hakika hawatashiba.+ Kila mmoja wao atakula nyama ya mkono wake mwenyewe,+ 21  Manase atamla Efraimu, na Efraimu atamla Manase. Wote pamoja watapigana na Yuda.+ Kwa sababu ya hayo yote hasira yake haijarudi nyuma, bali mkono wake bado umenyooshwa.+

Maelezo ya Chini