Isaya 62:1-12

62  Sitanyamaza kwa ajili ya Sayuni,+ nami sitakaa kimya kwa ajili ya Yerusalemu+ mpaka uadilifu wake utoke kama mwangaza,+ na wokovu wake kama mwenge unaowaka.+  “Na mataifa hakika yatauona uadilifu wako,+ Ee mwanamke,+ na wafalme wote utukufu wako.+ Na hakika wewe utaitwa kwa jina jipya,+ ambalo kinywa cha Yehova kitalichagua.  Nawe utakuwa taji la urembo mkononi mwa Yehova,+ na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako.  Haitasemekana tena kuwa wewe ni mwanamke aliyeachwa kabisa;+ na nchi yako haitasemekana tena kuwa imeachwa ukiwa;+ lakini wewe mwenyewe utaitwa jina Upendezi Wangu Umo Ndani Yake,+ na nchi yako itaitwa jina Inamilikiwa Kama Mke. Kwa maana Yehova atakuwa amependezwa na wewe, na nchi yako itamilikiwa kama mke.+  Kwa maana kama vile kijana anavyomchukua bikira awe mke wake, ndivyo wana wako watakavyokuchukua wewe uwe mke wao.+ Na Mungu wako atakufurahia+ kama vile bwana-arusi anavyomfurahia bibi-arusi.+  Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Ee Yerusalemu.+ Mchana kutwa na usiku kucha, sikuzote, wasikae kimya.+ “Ninyi mnaomtaja Yehova,+ msinyamaze kimya,+  wala msiache anyamaze mpaka aweke imara, ndiyo, mpaka aweke Yerusalemu kuwa sifa katika dunia.”+  Yehova ameapa kwa mkono wake wa kuume+ na kwa mkono wake wenye nguvu:+ “Sitawapa tena adui zako nafaka yako iwe chakula,+ wala wageni hawatakunywa divai yako mpya,+ ambayo umeifanyia kazi.  Lakini wale wanaoikusanya wataila, nao hakika watamsifu Yehova; na wale wanaoikusanya watainywa katika nyua zangu takatifu.”+ 10  Tokeni nje, tokeni nje kupitia malango. Fungueni njia ya watu.+ Fanyeni matuta, fanyeni matuta kwa ajili ya njia kuu. Ondoeni mawe juu yake.+ Inueni ishara kwa ajili ya vikundi vya watu.+ 11  Tazama! Yehova amefanya isikiwe mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia:+ “Mwambieni binti Sayuni,+ ‘Tazama! Wokovu wako unakuja.+ Tazama! Yeye anayo thawabu anayotoa,+ na malipo anayotoa yako mbele zake.’”+ 12  Na hakika watu watawaita wao kuwa watu watakatifu,+ wale waliokombolewa na Yehova;+ na wewe mwenyewe utaitwa Aliyetafutwa, Jiji Ambalo Halikuachwa Kabisa.+

Maelezo ya Chini