Isaya 54:1-17

54  “Piga vigelegele kwa shangwe, wewe mwanamke tasa ambaye hukuzaa!+ Changamka kwa vigelegele vya shangwe na upaaze kilio kikali,+ wewe ambaye hukuwa na maumivu ya kuzaa mtoto,+ kwa maana wana wa aliye na ukiwa ni wengi kuliko wana wa yule mwanamke aliye na mume,”+ Yehova amesema.  “Fanya mahali pa hema lako pawe na nafasi kubwa zaidi.+ Nao wanyooshe hema la maskani yako kuu. Usizuie. Refusha kamba za hema lako, na uvitie nguvu vigingi vya hema lako.+  Kwa maana utapasua kwenda upande wa kuume na wa kushoto,+ na uzao wako mwenyewe utayamiliki hata mataifa,+ nao watakaa hata katika majiji yaliyoachwa ukiwa.+  Usiogope,+ kwa maana hutaaibishwa; wala usifedheheke,+ kwa maana hutakatishwa tamaa.+ Kwa maana utaisahau hata aibu ya wakati wa ujana wako,+ nawe hutaikumbuka tena shutuma ya ujane wako wenye kuendelea.”  “Kwa maana Mtengenezaji Mkuu+ wako ni mume wako,+ Yehova wa majeshi ndilo jina lake;+ na Mtakatifu wa Israeli ni Mkombozi wako.+ Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote.+  Kwa maana Yehova alikuita kana kwamba wewe ni mke aliyeachwa kabisa na kuumizwa katika roho,+ na kama mke wa wakati wa ujana+ ambaye alikuja kukataliwa,”+ Mungu wako amesema.  “Kwa maana nilikuacha kabisa kwa muda kidogo,+ lakini nitakukusanya kwa rehema nyingi.+  Nilificha uso wangu kutoka kwako kwa muda kidogo kwa furiko la ghadhabu,+ lakini nitakuonyesha rehema kwa fadhili zenye upendo mpaka wakati usio na kipimo,”+ Mkombozi+ wako, Yehova, amesema.  “Jambo hili kwangu ni kama tu siku za Noa.+ Kama vile ambavyo nimeapa kwamba maji ya Noa hayatapita tena juu ya dunia,+ vivyo hivyo nimeapa kwamba sitakuwa na ghadhabu tena kukuelekea wewe wala kukukemea.+ 10  Kwa maana huenda milima ikaondolewa, na huenda vilima vikayumba-yumba,+ lakini fadhili zangu zenye upendo hazitaondolewa kwako,+ wala agano langu la amani halitayumba-yumba,”+ Yehova, Yule anayekuonyesha rehema,+ amesema. 11  “Ewe mwanamke uliyeteseka,+ uliyerushwa na tufani,+ usiyefarijiwa,+ tazama, ninayaweka mawe yako kwa saruji ngumu,+ nami nitauweka msingi wako+ kwa yakuti.+ 12  Nami nitaifanya minara yako kwa zabarijadi, na malango yako kwa mawe yanayowaka moto,+ na mipaka yako yote kwa mawe yenye kupendeza. 13  Na wana wako wote+ watakuwa watu waliofundishwa na Yehova,+ na amani ya wana wako itakuwa nyingi.+ 14  Utafanywa imara katika uadilifu.+ Utakuwa mbali sana na ukandamizaji+—kwa maana hutaogopa yeyote—na jambo lolote lenye kutia hofu, kwa maana halitakuja karibu nawe.+ 15  Mtu yeyote akishambulia, haitakuwa kwa maagizo yangu.+ Yeyote atakayekushambulia ataanguka kwa sababu yako.”+ 16  “Tazama! Mimi mwenyewe nimemuumba fundi, yeye anayepuliza+ moto wa makaa+ na kutokeza silaha kama ufundi wake. Mimi mwenyewe pia nimemuumba mtu mharibifu+ kwa ajili ya kazi ya kuvunja-vunja. 17  Silaha yoyote itakayofanywa juu yako haitafanikiwa,+ na ulimi wowote utakaoinuka juu yako katika hukumu wewe utauhukumu.+ Hilo ndilo fungu la urithi la watumishi wa Yehova,+ na uadilifu wao ni kutoka kwangu,” asema Yehova.+

Maelezo ya Chini