Isaya 52:1-15

52  Amka, amka, vaa nguvu zako,+ Ee Sayuni! Vaa mavazi yako mazuri,+ Ee Yerusalemu, jiji takatifu!+ Kwa maana mtu asiyetahiriwa na mtu asiye safi hawataingia ndani yako tena.+  Jitikise uwe huru kutoka mavumbini,+ simama, chukua kiti, Ee Yerusalemu. Jifungue pingu za shingo yako, Ee binti Sayuni uliye mateka.+  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Ninyi mliuzwa bure,+ nanyi mtakombolewa bila pesa.”+  Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Watu wangu waliteremka kwenda Misri hapo kwanza ili kukaa wakiwa wageni;+ nayo Ashuru ikawakandamiza bila sababu.”  “Na sasa, nina faida gani hapa?” asema Yehova. “Kwa maana watu wangu walichukuliwa bure.+ Wale waliokuwa wakiwatawala waliendelea kupiga mayowe,”+ asema Yehova, “na sikuzote, mchana kutwa, jina langu lilikuwa likivunjiwa heshima.+  Kwa sababu hiyo watu wangu watalijua jina langu,+ kwa sababu hiyo katika siku hiyo, kwa sababu mimi ndiye Yule anayesema.+ Tazama! Ni mimi.”  Jinsi inavyopendeza juu ya milima miguu+ ya yeye anayeleta habari njema,+ yeye anayetangaza amani,+ yeye anayeleta habari njema za jambo bora,+ yeye anayetangaza wokovu,+ yeye anayeuambia Sayuni: “Mungu wako amekuwa mfalme!”+  Sikiliza! Walinzi+ wako mwenyewe wamepaaza sauti yao.+ Wanaendelea kupiga pamoja vigelegele kwa shangwe; kwa maana wataona jicho kwa jicho+ wakati Yehova atakapokusanya Sayuni tena.+  Changamkeni, pigeni pamoja vigelegele kwa shangwe, enyi mahali palipoharibiwa pa Yerusalemu,+ kwa maana Yehova amewafariji watu wake;+ amekomboa Yerusalemu.+ 10  Yehova ameweka wazi mkono wake mtakatifu mbele ya macho ya mataifa yote;+ na miisho yote ya dunia itauona wokovu wa Mungu wetu.+ 11  Geukeni, geukeni, tokeni humo,+ msiguse kitu chochote kilicho najisi;+ tokeni katikati yake,+ jiwekeni safi, ninyi mnaovichukua vyombo vya Yehova.+ 12  Kwa maana hamtaondoka na wasiwasi, wala hamtaenda kwa kukimbia.+ Kwa maana Yehova atakuwa akienda mbele yenu,+ na Mungu wa Israeli atakuwa mlinzi wenu wa nyuma.+ 13  Tazama! Mtumishi wangu+ atatenda kwa ufahamu.+ Atakuwa na cheo cha juu na hakika yeye atainuliwa na kutukuzwa sana.+ 14  Kwa kadiri ambavyo wengi wamemtazama kwa mshangao+—sura yake ilikuwa imeharibika sana+ kuliko ya mwanadamu mwingine yeyote na umbo lake lenye fahari+ kuliko lile la wana wa binadamu— 15  vivyo hivyo atayashtua mataifa mengi.+ Wafalme watafunga kinywa chao mbele yake,+ kwa sababu kwa kweli wataona yale ambayo hawakuwa wamepata kusimuliwa, nao watafikiria mambo ambayo hawakuwa wamepata kusikia.+

Maelezo ya Chini