Isaya 46:1-13

46  Beli+ ameinama,+ Nebo amejikunja; sanamu+ zao zimekuwa za wanyama-mwitu na za wanyama wa kufugwa, mizigo yao, vifurushi, mzigo wa kulemea wanyama waliochoka.  Watajikunja; wote watainama pamoja; hawawezi kwa vyovyote kuuponyosha+ mzigo, bali nafsi yao wenyewe itaenda utekwani.+  “Nisikilize mimi, Ee nyumba ya Yakobo, nanyi nyote mnaobaki wa nyumba ya Israeli,+ ninyi niliowachukua tangu tumboni, ambao mmechukuliwa toka tumbo la uzazi.+  Hata uzeeni mwa mtu mimi ni Yeye yuleyule;+ na hata wakati wa kichwa chenye mvi cha mtu nitaendelea kubeba.+ Mimi mwenyewe hakika nitatenda,+ ili mimi mwenyewe nichukue na ili mimi mwenyewe nibebe na kuponyosha.+  “Ninyi mtanifananisha na nani+ au kunifanya kuwa sawa na nani au kunilinganisha na nani ili tuwe sawasawa?+  Kuna wale wanaotoa dhahabu kwa wingi katika kikoba, nao hupima fedha kwa mizani. Wanamwajiri fundi wa chuma, naye huifanya kuwa mungu.+ Wanasujudu, ndiyo, wanainama.+  Wao huichukua begani,+ huibeba na kuiweka mahali pake ili isimame tuli. Hiyo haisongi kutoka mahali pake inaposimama.+ Mtu hata huililia, lakini haijibu; haimwokoi mtu kutoka katika taabu yake.+  “Kumbukeni hili, ili mjipe moyo. Liwekeni moyoni,+ ninyi wakosaji.+  Kumbukeni mambo ya kwanza ya zamani za kale,+ kwamba mimi ni Mungu+ wala hakuna Mungu mwingine,+ wala yeyote kama mimi;+ 10  Yeye anayetangaza tangu mwanzo ule mwisho,+ na kutoka zamani za kale mambo ambayo hayajafanywa;+ Yeye anayesema, ‘Shauri langu mwenyewe litasimama,+ na kila jambo ambalo ni mapenzi yangu nitafanya’;+ 11  Yeye anayemwita ndege mwenye kuwinda kutoka mashariki,+ kutoka nchi ya mbali mtu atakayetekeleza shauri langu.+ Mimi nimesema hilo; pia nitalitimiza.+ Nimelifanyiza, pia nitalitenda.+ 12  “Nisikilizeni, ninyi wenye moyo mkaidi,+ ninyi mlio mbali na uadilifu.+ 13  Nimeuleta karibu uadilifu wangu.+ Hauko mbali,+ na wokovu wangu hautachelewa.+ Nami nitaleta wokovu katika Sayuni, na kwa Israeli uzuri wangu.”+

Maelezo ya Chini