Isaya 4:1-6

4  Na wanawake saba kwa kweli watamkamata mwanamume mmoja siku hiyo,+ wakisema: “Tutakula mkate wetu wenyewe na kuvaa nguo zetu wenyewe; ila tu sisi na tuitwe kwa jina lako ili kuiondoa shutuma yetu.”+  Katika siku hiyo kile ambacho Yehova anachipusha+ kitakuwa kwa ajili ya pambo na kwa ajili ya utukufu,+ na mazao ya nchi yatakuwa kitu cha kujivunia+ na kitu kizuri kwa ajili ya wale wa Israeli walioponyoka.+  Na itatukia kwamba wale waliobaki katika Sayuni na wale waliosalia katika Yerusalemu watasemwa kuwa ni watakatifu kwake,+ kila mtu aliyeandikwa kwa ajili ya uzima katika Yerusalemu.+  Yehova atakapokuwa ameosha kinyesi cha binti za Sayuni+ naye atausafisha+ umwagaji wa damu+ wa Yerusalemu kutoka ndani yake kwa roho ya hukumu na kwa roho ya kuteketeza,+  pia juu ya kila mahali palipofanywa imara pa Mlima Sayuni+ na juu ya mahali pake pa mkusanyiko hakika Yehova ataumba wingu wakati wa mchana na moshi, na mwangaza wa moto unaowaka+ wakati wa usiku;+ kwa sababu kutakuwa na kificho juu ya utukufu wote.+  Na kutakuwa na kibanda kwa ajili ya kivuli wakati wa mchana kutokana na joto kavu,+ na kwa ajili ya kimbilio na kwa ajili ya maficho kutokana na dhoruba na kutokana na mvua.+

Maelezo ya Chini