Isaya 20:1-6

20  Katika mwaka ule ambao Tartani+ alikuja Ashdodi,+ wakati Sargoni mfalme wa Ashuru alipomtuma,+ naye akapigana vita na Ashdodi na kuliteka;+  wakati huo Yehova alisema kwa mkono wa Isaya mwana wa Amozi,+ akisema: “Nenda,+ ukavue nguo ya gunia kutoka viunoni mwako;+ nawe uvue viatu vyako kutoka miguuni pako.”+ Naye akafanya hivyo, akitembea akiwa uchi na miguu wazi.+  Na Yehova akaendelea kusema: “Kama vile Isaya mtumishi wangu alivyotembea akiwa uchi na miguu wazi kwa miaka mitatu ili kuwa ishara+ na dalili juu ya Misri+ na juu ya Ethiopia,+  hivyo ndivyo mfalme wa Ashuru atakavyoliongoza kundi la mateka wa Misri+ na wahamishwa wa Ethiopia, wavulana na wanaume wazee, wakiwa uchi na miguu wazi, na matako yakiwa wazi, uchi wa Misri.+  Nao hakika wataingiwa na woga na kuona aibu juu ya Ethiopia ambayo ni tumaini lao walilotazamia+ na juu ya Misri ambayo ni uzuri wao.+  Na mkaaji wa nchi hii ya pwani atakuwa na hakika kusema siku hiyo, ‘Tumaini letu tulilolitazamia liko hivyo, tulilokimbilia kupata msaada, ili kukombolewa kwa sababu ya mfalme wa Ashuru!+ Na sisi wenyewe tutaokoka jinsi gani?’”

Maelezo ya Chini