Isaya 19:1-25

19  Tangazo juu ya Misri:+ Tazama! Yehova amepanda juu ya wingu jepesi+ na anakuja kuingia Misri. Na miungu ya Misri isiyo na thamani hakika itatetemeka kwa sababu yake,+ na moyo wa Misri utayeyuka katikati yake.+  “Nami nitawachochea Wamisri juu ya Wamisri, nao hakika watapigana kila mmoja na ndugu yake, na kila mmoja na mwenzake, jiji juu ya jiji, ufalme juu ya ufalme.+  Na roho ya Misri lazima itatanishwe katikati yake,+ nami nitavuruga shauri lake.+ Nao hakika wataenda kwa miungu isiyo na thamani+ na kwa wachawi na kwa wenye kuwasiliana na pepo na kwa wajuzi wa kubashiri matukio.+  Nami nitaitia Misri katika mkono wa bwana mgumu, na mfalme atakayetawala juu yao atakuwa mwenye nguvu,”+ asema Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi.  Na maji hakika yatakauka kutoka baharini, na mto utakuwa mkavu na kwa kweli utakauka.+  Na lazima mito itoe harufu mbaya; mifereji ya Nile ya Misri lazima ishuke na kukauka.+ Matete+ na vitete lazima vioze.  Mahali palipo wazi kando ya Mto Nile, penye kinywa cha Mto Nile, na kila udongo wa kupanda mbegu wa Mto Nile zitakauka.+ Hakika zitafukuziwa mbali, nazo hazitakuwapo tena.  Na wavuvi watalazimika kuomboleza, na wale wote wanaotupa ndoano ndani ya Mto Nile lazima wahuzunike, na hata wale wanaotandaza nyavu za kuvulia juu ya uso wa maji kwa kweli watadhoofika.+  Na wafanyakazi wa kitani+ kilichochambuliwa lazima waone aibu; pia wafumaji wa nguo wa vitambaa vyeupe. 10  Na wafumaji+ wake lazima wapondwe, wafanyakazi wote wa kulipwa wawe na huzuni katika nafsi. 11  Wakuu wa Soani+ ni wapumbavu kwelikweli. Na kwa habari ya wenye hekima wa washauri wa Farao, shauri lao ni kitu kisicho cha akili.+ Ninyi mtamwambiaje Farao: “Mimi ni mwana wa wenye hekima, mwana wa wafalme wa kale”? 12  Basi, wao wako wapi—watu wenu wenye hekima+—ili sasa wawaambie ninyi na ili wajue yale ambayo Yehova wa majeshi ameshauri kuhusu Misri?+ 13  Wakuu wa Soani wametenda kwa upumbavu,+ wakuu wa Nofu+ wamedanganywa, wakuu wa makabila+ yake wamesababisha Misri iende huku na huku. 14  Yehova mwenyewe amechanganya katikati yake roho ya mvurugo;+ nao wamesababisha Misri kwenda huku na huku katika kazi yake yote, kama mtu aliyelewa anavyogaagaa katika matapiko yake.+ 15  Na Misri haitakuwa na kazi yoyote ambayo inaweza kufanywa na kichwa wala mkia, chipukizi wala tete.+ 16  Katika siku hiyo Misri itakuwa kama wanawake, nayo hakika itatetemeka+ na kuingiwa na hofu kwa sababu ya kutikiswa kwa mkono wa Yehova wa majeshi ambao anautikisa juu yake.+ 17  Na nchi ya Yuda itakuwa kisababishi cha kuyumba-yumba kwa Misri.+ Kila mtu anayeambiwa juu yake ameingiwa na hofu kwa sababu ya shauri la Yehova wa majeshi ambalo anashauri juu yake.+ 18  Katika siku hiyo kutakuwa na majiji matano katika nchi ya Misri+ yanayosema lugha ya Kanaani+ na kuapa+ kwa Yehova wa majeshi. Jiji moja litaitwa Jiji la Kubomoa. 19  Katika siku hiyo kutakuwa na madhabahu kwa Yehova katikati ya nchi ya Misri,+ na nguzo kwa Yehova kando ya mpaka wake. 20  Nayo itakuwa ni ishara na ushahidi kwa Yehova wa majeshi katika nchi ya Misri;+ kwa maana watamlilia Yehova kwa sababu ya wakandamizaji,+ naye atawapelekea mwokozi, aliye mkuu, ambaye kwa kweli atawakomboa.+ 21  Na Yehova hakika atajulikana kwa Wamisri;+ na Wamisri lazima wamjue Yehova katika siku hiyo, nao watatoa dhabihu na zawadi+ nao watamwekea Yehova nadhiri na kuitimiza.+ 22  Na Yehova hakika ataipiga Misri.+ Kutakuwako kupigwa na kuponywa;+ nao lazima warudi kwa Yehova,+ naye atakubali kusihi kwao na kuwaponya.+ 23  Katika siku hiyo kutakuwa na njia kuu+ kutoka Misri kwenda Ashuru, na Ashuru kwa kweli watakuja kuingia Misri, na Misri kuingia Ashuru; nao hakika watatoa utumishi, Misri pamoja na Ashuru. 24  Katika siku hiyo Israeli atakuwa wa tatu pamoja na Misri na pamoja na Ashuru,+ yaani, baraka katikati ya dunia,+ 25  kwa sababu Yehova wa majeshi atakuwa amewabariki,+ akisema: “Wabarikiwe watu wangu, Misri, na kazi ya mikono yangu, Ashuru,+ na urithi wangu, Israeli.”+

Maelezo ya Chini