Hosea 12:1-14

12  “Efraimu anajilisha upepo+ na kufukuza upepo wa mashariki siku nzima.+ Anazidisha uwongo na uporaji.+ Nao hufanya agano na Ashuru,+ na mafuta hupelekwa Misri.  “Naye Yehova ana kesi na Yuda,+ kumtoza Yakobo hesabu kulingana na njia zake;+ atamlipa kulingana na matendo yake.+  Alimkamata ndugu yake kwenye kisigino ndani ya tumbo,+ na kwa nguvu zake zenye msukumo alishindana na Mungu.+  Akaendelea kushindana na malaika, naye mwishowe akashinda.+ Alilia, ili apate kujiombea kibali kwa bidii.”+ Alimkuta Betheli,+ na huko Yeye akaanza kusema nasi.+  Na Yehova Mungu wa majeshi,+ Yehova ni ukumbusho wake.+  “Na wewe inakupasa kurudi kwa Mungu wako,+ ushike fadhili zenye upendo+ na haki;+ nawe umtumaini Mungu wako sikuzote.+  Mfanya-biashara ana mizani ya udanganyifu mkononi mwake;+ amependa kupunja.+  Na Efraimu anaendelea kusema, ‘Kwa kweli nimekuwa tajiri;+ nimejipatia vitu vyenye thamani.+ Na kuhusu kazi yangu yote ya kutaabika, hawatanipata nikiwa na kosa lililo dhambi.’+  “Lakini mimi ni Yehova Mungu wako kuanzia nchi ya Misri.+ Na bado nitakufanya ukae katika mahema kama katika siku za wakati uliowekwa. 10  Nami nilisema na manabii,+ nikazidisha maono, nikaendelea kutoa mifano kupitia mkono wa manabii.+ 11  “Mambo ya uchawi,+ pia yasiyo ya kweli,+ yametokea Gileadi. Wametoa dhabihu za ng’ombe katika Gilgali.+ Zaidi ya hayo, madhabahu zao ni kama mafungu ya mawe katika matuta ya shamba.+ 12  Na Yakobo akakimbia kwenda katika nchi ya Siria,+ na Israeli+ akaendelea kutumikia apate mke,+ naye akalinda kondoo apate mke.+ 13  Na Yehova kupitia nabii akaleta Israeli kutoka Misri,+ naye akalindwa kupitia nabii.+ 14  Efraimu alichukiza akatia uchungu,+ na matendo yake ya kumwaga damu anayaacha juu yake mwenyewe,+ na Bwana-Mkuu wake atamlipa yeye shutuma zake.”+

Maelezo ya Chini