Hesabu 36:1-13

36  Nao vichwa vya upande wa baba vya familia ya wana wa Gileadi mwana wa Makiri+ mwana wa Manase wa familia za wana wa Yosefu wakakaribia na kusema mbele ya Musa na wakuu, vichwa vya upande wa baba vya wana wa Israeli,  na kusema: “Yehova alimwamuru bwana wangu awape wana wa Israeli nchi iwe urithi kwa kura;+ naye bwana wangu aliamriwa na Yehova kwamba urithi wa Selofehadi ndugu yetu awape binti zake.+  Ikiwa yeyote wa wana wa yale makabila mengine ya wana wa Israeli atawachukua wawe wake zao, urithi wa wanawake hao utaondolewa pia kutoka katika urithi wa baba zetu na kuongezwa katika urithi wa kabila watakaloingia, hivi kwamba utaondolewa katika kura ya urithi wetu.+  Sasa Yubile+ ikitukia kwa ajili ya wana wa Israeli, urithi wa wanawake hao utaongezwa kwenye urithi wa kabila watakaloingia; hivi kwamba urithi wao utaondolewa katika urithi wa kabila la baba zetu.”  Ndipo Musa akawaamuru wana wa Israeli kwa agizo la Yehova, na kusema: “Kabila la wana wa Yosefu linasema jambo lililo sawa.  Hili ndilo neno ambalo Yehova ameamuru kwa ajili ya binti za Selofehadi,+ na kusema, ‘Kwa yeyote atakayekuwa mwema machoni pao wanaweza kuwa wake zake. Ila tu wanapaswa kuwa wake katika familia ya kabila la baba zao.+  Na hakuna urithi wowote wa wana wa Israeli unaopaswa kuzunguka kutoka kabila moja mpaka kabila lingine, kwa sababu wana wa Israeli wanapaswa kushikamana kila mmoja wao na urithi wa kabila la mababu zake.  Na kila binti atakayepata miliki ya urithi kutoka katika makabila ya wana wa Israeli, anapaswa kuwa mke katika mojawapo ya familia za kabila la baba yake,+ ili wana wa Israeli wapate miliki kila mmoja katika urithi wa mababu zake.  Wala hakuna urithi unaopaswa kuzunguka kutoka katika kabila moja mpaka lingine, kwa sababu makabila ya wana wa Israeli yanapaswa kushikamana kila mmoja na urithi wake mwenyewe.’” 10  Kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa, hivyo ndivyo binti za Selofehadi walivyofanya.+ 11  Basi Mala, Tirsa na Hogla na Milka na Noa, binti za Selofehadi,+ wakawa wake za wana wa ndugu za baba yao. 12  Wakawa wake za baadhi ya familia za wana wa Manase mwana wa Yosefu, ili urithi wao uendelee kuwa pamoja na kabila la familia ya baba yao. 13  Hizi ndizo amri+ na maamuzi ya hukumu ambayo Yehova aliwaamuru wana wa Israeli kupitia Musa, katika nchi tambarare za jangwa la Moabu kando ya Yordani, huko Yeriko.+

Maelezo ya Chini