Hesabu 30:1-16

30  Ndipo Musa akasema na vichwa+ vya makabila ya wana wa Israeli, na kuwaambia: “Hili ndilo neno ambalo Yehova ameamuru:  Ikiwa mwanamume ataweka nadhiri+ kwa Yehova au ikiwa ataapa kiapo+ ili kufunga nadhiri ya kujiepusha+ juu ya nafsi yake, hapaswi kulivunja neno lake.+ Anapaswa kufanya kulingana na yote ambayo yametoka kinywani mwake.+  “Na ikiwa mwanamke ataweka nadhiri kwa Yehova+ au akijifunga kwa nadhiri ya kujiepusha katika nyumba ya baba yake wakati wa ujana wake,  na kwa kweli baba yake asikie nadhiri yake au nadhiri yake ya kujiepusha ambayo amefunga juu ya nafsi yake, na baba yake akae kimya kumwelekea, nadhiri zake zote zitasimama pia, na kila nadhiri ya kujiepusha+ ambayo amefunga juu ya nafsi yake itasimama.  Lakini ikiwa baba yake amemkataza katika siku ya kusikia kwake nadhiri zake zote au nadhiri zake za kujiepusha ambazo amefunga juu ya nafsi yake, haitasimama, bali Yehova atamsamehe, kwa sababu baba yake alimkataza.+  “Hata hivyo, ikiwa yeye ana mume, nayo nadhiri yake iko juu yake+ au ile ahadi ya midomo yake, iliyotolewa bila kufikiri, iko juu ya nafsi yake,  na kwa kweli mume wake asikie na kukaa kimya kumwelekea siku ya kusikia kwake, nadhiri zake zitasimama au nadhiri zake za kujiepusha ambazo amefunga juu ya nafsi yake zitasimama.+  Lakini ikiwa mume wake atamkataza katika siku ya kusikia kwake,+ yeye pia ameifuta nadhiri yake iliyokuwa juu yake au ile ahadi ya midomo yake, iliyotolewa bila kufikiri, ambayo aliifunga juu ya nafsi yake, na Yehova atamsamehe.+  “Kuhusu nadhiri ya mjane au mwanamke aliyepewa talaka, kila jambo ambalo amefunga juu ya nafsi yake litasimama dhidi yake. 10  “Hata hivyo, ikiwa ameweka nadhiri au amefunga nadhiri ya kujiepusha juu ya nafsi yake kwa kiapo+ katika nyumba ya mume wake, 11  na mume wake awe amesikia jambo hilo na kukaa kimya kumwelekea, hakumkataza; na nadhiri zake zote zitasimama au nadhiri yoyote ya kujiepusha ambayo amefunga juu ya nafsi yake itasimama. 12  Lakini ikiwa mume wake amezifuta kabisa katika siku ya kusikia kwake maneno yoyote ya midomo yake yakiwa nadhiri zake au nadhiri ya kujiepusha ya nafsi yake, hazitasimama.+ Mume wake amezifuta, na Yehova atamsamehe.+ 13  Nadhiri yoyote au kiapo chochote cha kujiepusha ili kuitesa nafsi,+ mume wake atakiimarisha au mume wake atakifuta. 14  Lakini ikiwa mume wake atakaa kimya kabisa kumwelekea siku baada ya siku, yeye ameziimarisha pia nadhiri zake zote au nadhiri zake zote za kujiepusha zilizo juu yake.+ Amezithibitisha kwa sababu alikaa kimya kumwelekea siku alipozisikia. 15  Na ikiwa atazifuta kabisa baada ya yeye kuzisikia, kwa kweli pia analichukua kosa la mke wake.+ 16  “Hayo ndiyo masharti ambayo Yehova alimwamuru Musa yawe kati ya mume na mke wake,+ kati ya baba na binti yake wakati wa ujana wake katika nyumba ya baba yake.”+

Maelezo ya Chini