Hesabu 23:1-30

23  Kisha Balaamu akamwambia Balaki: “Nijengee mahali hapa madhabahu saba+ na unitayarishie mahali hapa ng’ombe-dume saba na kondoo-dume saba.”  Balaki akafanya mara moja kama vile Balaamu alivyokuwa amesema. Kisha Balaki na Balaamu wakatoa ng’ombe-dume mmoja na kondoo-dume mmoja juu ya kila madhabahu.+  Na Balaamu akamwambia Balaki: “Simama kando ya toleo lako la kuteketezwa,+ nami niende. Labda Yehova atawasiliana nami na kukutana nami.+ Ndipo lolote atakalonionyesha, hakika nitakuambia.” Basi akaenda kwenye kilima kilicho wazi.  Mungu alipowasiliana na Balaamu,+ Balaamu akamwambia: “Niliweka madhabahu saba katika mistari, nami nikatoa ng’ombe-dume mmoja na kondoo-dume mmoja juu ya kila madhabahu.”+  Basi Yehova akatia neno katika kinywa cha Balaamu+ na kusema: “Rudi kwa Balaki, na hili ndilo utakalosema.”+  Basi akarudi kwake, na, tazama! yeye na wakuu wote wa Moabu walikuwa wamesimama kando ya toleo lake la kuteketezwa.  Kisha akaanza neno lake la kimethali+ na kusema:“Kutoka Aramu+ Balaki mfalme wa Moabu alijaribu kuniongoza,Kutoka katika milima ya mashariki:‘Njoo, mlaani Yakobo kwa ajili yangu.Naam, njoo, washutumu Israeli.’+   Ningewezaje kuwalaani wale ambao Mungu hajawalaani?+Nami ningewezaje kuwashutumu wale ambao Yehova hajawashutumu?+   Kwa maana kutoka juu ya miamba nawaona wao,Na kutoka vilimani nawatazama wao.Wakiwa kikundi cha watu wanaendelea kukaa wakiwa wamejitenga,+Nao hawajihesabu katikati ya mataifa.+ 10  Ni nani ambaye amehesabu chembe za mavumbi ya Yakobo+Na ni nani ambaye amehesabu sehemu ya nne ya Israeli?Nafsi yangu na ife kifo cha wanyoofu,+Na mwisho wangu na uwe kama ule wao mwishowe.”+ 11  Hapo Balaki akamwambia Balaamu: “Umenitendea nini? Nilikuchukua ili uwalaani adui zangu, na, tazama, umewabariki kwelikweli.”+ 12  Naye akajibu na kusema: “Je, lolote ambalo Yehova ametia katika kinywa changu silo ninalopaswa kuwa mwangalifu kulisema?”+ 13  Ndipo Balaki akamwambia: “Njoo, tafadhali, pamoja nami mpaka mahali pengine ambapo unaweza kuwaona. Ila utauona mwisho wao tu, nawe hutawaona+ wote. Nawe uwalaani kwa ajili yangu kutoka huko.”+ 14  Basi akampeleka mpaka uwanja wa Sofimu, mpaka juu ya Pisga,+ na kujenga madhabahu saba na kutoa ng’ombe-dume mmoja na kondoo-dume mmoja juu ya kila madhabahu.+ 15  Kisha akamwambia Balaki: “Simama hapa kando ya toleo lako la kuteketezwa, na mimi nami acha niwasiliane naye pale.” 16  Basi Yehova akawasiliana na Balaamu na kutia neno katika kinywa chake na kusema:+ “Rudi kwa Balaki,+ na hili ndilo utakalosema.” 17  Basi akaja kwake, na, tazama! alikuwa amesimama kando ya toleo lake la kuteketezwa, na wakuu wa Moabu pamoja naye. Ndipo Balaki akamwambia: “Yehova amesema nini?” 18  Basi akaanza neno lake la kimethali na kusema:+“Ondoka, Balaki, usikilize.Tega sikio kwangu, Ee mwana wa Sipori.+ 19  Mungu si mwanadamu kwamba aseme uwongo,+Wala si mwana wa binadamu kwamba ajute.+Je, yeye mwenyewe amelisema naye hatalitenda,Na je, yeye amesema naye hatalitimiza?+ 20  Tazama! nimechukuliwa nibariki,Na Yeye amebariki,+ wala sitaigeuza.+ 21  Hajatazama nguvu zozote za uchawi+ juu ya Yakobo,Wala hajaona taabu yoyote juu ya Israeli.Yehova Mungu wake yuko pamoja naye,+Na sauti ya mfalme iko katikati yake. 22  Mungu anawaleta kutoka Misri.+Mwendo mwepesi kama ule wa ng’ombe-dume wa mwituni ni wake.+ 23  Kwa maana hakuna apizo lolote la bahati mbaya juu ya Yakobo,+Wala uaguzi wowote juu ya Israeli.+Na wakati huu inaweza kusemwa juu ya Yakobo na Israeli,‘Mungu ametenda nini!’+ 24  Tazama, kikundi cha watu kitasimama kama simba,Na kama simba kitajiinua.+Hakitalala chini mpaka kile mawindo,Na damu ya waliouawa kitakunywa.”+ 25  Hapo Balaki akamwambia Balaamu: “Ikiwa, kwa upande mmoja, huwezi kumlaani hata kidogo, basi, kwa upande mwingine, hupaswi kumbariki hata kidogo.” 26  Naye Balaamu akajibu na kumwambia Balaki: “Je, sikusema nawe, na kukuambia, ‘Yote ambayo Yehova atasema ndiyo nitakayotenda’?”+ 27  Ndipo Balaki akamwambia Balaamu: “Njoo, tafadhali. Acha nikupeleke mahali pengine tena. Labda itakuwa sawa machoni pa Mungu wa kweli ili upate kuwalaani kwa ajili yangu kutoka huko.”+ 28  Kwa hiyo Balaki akamchukua Balaamu mpaka juu ya Peori, unaoelekea Yeshimoni.+ 29  Kisha Balaamu+ akamwambia Balaki: “Nijengee mahali hapa madhabahu saba na unitayarishie mahali hapa ng’ombe-dume saba na kondoo-dume saba.”+ 30  Basi Balaki akafanya kama vile Balaamu alivyokuwa amesema, naye akatoa ng’ombe-dume mmoja na kondoo-dume mmoja kwenye kila madhabahu.+

Maelezo ya Chini