Hesabu 17:1-13

17  Sasa Yehova akasema na Musa, na kumwambia:  “Sema na wana wa Israeli nawe uchukue kutoka kwao fimbo+ moja kwa ajili ya kila nyumba ya ukoo wa upande wa baba kutoka kwa wakuu+ wao wote, kulingana na nyumba ya baba yao, fimbo kumi na mbili. Utaandika jina la kila mmoja katika fimbo yake.  Na jina la Haruni utaliandika katika fimbo ya Lawi, kwa sababu kuna fimbo moja kwa ajili ya kichwa cha nyumba ya baba zao.  Nawe utaziweka katika hema la mkutano mbele ya Ushuhuda+ huo, mahali ambapo mimi huwatokea ninyi kwa ukawaida.+  Na itatukia kwamba mtu nitakayemchagua,+ fimbo yake itachipuka, nami nitakomesha manung’uniko+ ya wana wa Israeli juu yangu, ambayo wananung’unika juu yenu.”+  Basi Musa akasema na wana wa Israeli, na wakuu wao wote wakampa fimbo kwa ajili ya kila mkuu, fimbo moja kwa kila mkuu, kulingana na nyumba ya baba zao, fimbo kumi na mbili;+ nayo fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao.+  Ndipo Musa akaziweka fimbo hizo mbele za Yehova katika hema la Ushuhuda.+  Na ikawa kwamba kesho yake wakati ambapo Musa aliingia ndani ya hema la Ushuhuda, tazama! fimbo ya Haruni kwa ajili ya nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, nayo ilikuwa ikitokeza matumba na maua yanayochanua nayo ilikuwa na lozi zilizoiva.  Ndipo Musa akatoa nje fimbo zote kutoka mbele za Yehova na kuziweka mbele ya wana wote wa Israeli, nao wakatazama na kuchukua kila mtu fimbo yake mwenyewe. 10  Basi Yehova akamwambia Musa: “Irudishe fimbo+ ya Haruni mbele ya Ushuhuda huo iwe kitu cha kuwekwa kama ishara+ kwa wana wa uasi,+ ili manung’uniko yao yakome juu yangu, wasije wakafa.” 11  Musa akafanya mara moja kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru. Alifanya vivyo hivyo. 12  Nao wana wa Israeli wakaanza kumwambia Musa hivi: “Sasa bila shaka tutakata pumzi, bila shaka tutaangamia, sisi sote tutaangamia bila shaka.+ 13  Mtu yeyote anayekaribia,+ anayekuja karibu na maskani ya Yehova, atakufa!+ Je, ni lazima tukate pumzi kwa njia hii?”+

Maelezo ya Chini