Habakuki 2:1-20

2  Nitaendelea kusimama katika kituo changu cha ulinzi,+ nitaendelea kusimama juu ya boma; nitaendelea kuangalia,+ ili kuona atakaloniambia+ na lile nitakalojibu nikikaripiwa.+  Yehova naye akanijibu na kusema: “Andika maono hayo, na kuyaweka waziwazi kwenye mabamba,+ ili anayeyasoma kwa sauti aweze kufanya hivyo kwa wepesi.+  Kwa maana maono hayo bado ni ya wakati uliowekwa,+ nayo yanafanya haraka kuelekea mwisho, wala hayatasema uwongo. Hata yakikawia, endelea kuyatarajia; kwa maana bila shaka yatatimia.+ Hayatachelewa.  “Tazama! Nafsi yake imejivuna;+ haikuwa nyoofu ndani yake. Lakini mwadilifu, ataendelea kuishi kwa uaminifu wake.+  Na, kwa kweli, kwa sababu divai inatenda kwa hila,+ mwanamume anajidai;+ naye hatafikia mradi wake,+ yeye ambaye ameifanya nafsi yake iwe na nafasi kubwa kama Kaburi,* na aliye kama kifo, asiyeweza kutoshelezwa.+ Naye huendelea kujikusanyia kwake mataifa yote na kujikusanyia kwake vikundi vyote vya watu.+  Je, hawa wote hawatamtungia neno la kimethali+ na maelezo ya kudokeza, mafumbo juu yake? Na mtu atasema, “ ‘Ole wake anayezidisha kisicho chake+—Ee mpaka wakati gani!+—na yule anayefanya deni lake mwenyewe liwe zito!  Je, wale wanaodai faida kwako hawatasimama ghafula, na wale wanaokutikisa kwa jeuri waamke, nawe uwe kwao kitu cha kunyakuliwa?+  Kwa sababu wewe mwenyewe uliyapora mataifa mengi, mabaki yote ya vikundi vya watu watakupora,+ kwa sababu ya kumwaga damu ya wanadamu na kwa sababu ya dunia kufanyiwa jeuri, mji na wale wote wanaokaa ndani yake.+  “ ‘Ole wake anayeipatia nyumba yake faida ya uovu,+ ili kukiweka kiota chake kileleni, ili kukombolewa kutoka mkononi mwa jambo lenye msiba!+ 10  Umeshauri jambo la aibu kwa nyumba yako, kukatiliwa mbali kwa vikundi vingi vya watu;+ na nafsi yako inafanya dhambi.+ 11  Kwa maana jiwe litalia kwa huzuni kutoka ukutani, na boriti litalijibu kutoka kati ya mbao za paa.+ 12  “ ‘Ole wake anayejenga jiji kwa umwagaji wa damu, anayesimamisha imara mji kwa ukosefu wa uadilifu!+ 13  Tazama! Je, si kutoka kwa Yehova wa majeshi kwamba vikundi vya watu vitaendelea kufanya kazi ya taabu kwa ajili ya moto tu, na kwamba vikundi vya mataifa vitajichosha bure tu?+ 14  Kwa maana dunia itajawa na kuujua utukufu wa Yehova kama maji yanavyoifunika bahari.+ 15  “ ‘Ole wake anayewapa wenzake kinywaji, akikishikamanisha na ghadhabu na hasira yako, ili kuwalewesha,+ kwa kusudi la kuzitazama sehemu zao za aibu.+ 16  Utashibishwa kwa aibu badala ya utukufu.+ Kunywa pia, wewe mwenyewe,+ ukaonwe kuwa mtu ambaye hajatahiriwa.+ Kikombe cha mkono wa kuume wa Yehova kitakufikia,+ na kutakuwako fedheha juu ya utukufu wako; 17  kwa sababu jeuri iliyofanywa juu ya Lebanoni+ ndiyo itakayokufunika, na tamaa juu ya wanyama wanaowaogopesha, kwa sababu ya kumwaga damu ya wanadamu na jeuri iliyofanyiwa dunia,+ ule mji na wale wote wanaokaa ndani yake.+ 18  Sanamu ya kuchongwa imekuwa na faida gani,+ wakati yeye aliyeifanya ameichonga, sanamu ya kuyeyushwa, na mfundishaji wa uwongo?+ wakati yeye aliyefanya umbo lake ameitegemea,+ kufikia hatua ya kufanya miungu isiyo na thamani ambayo haiwezi kusema?+ 19  “ ‘Ole wake anayekiambia kipande cha mti: “Ee amka!” anayeliambia jiwe lisiloweza kusema: “Ee amka! Hizo zenyewe zitafundisha”!+ Tazama! Zimefunikwa kwa dhahabu na fedha,+ wala hamna pumzi yoyote katikati yake.+ 20  Lakini Yehova yumo katika hekalu lake takatifu.+ Kaa kimya mbele zake, dunia yote!’ ”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.