Ezekieli 41:1-26

41  Naye akanileta hekaluni, akapima zile nguzo za kando, mikono 6 upana wake hapa na mikono 6 upana wake pale, upana wa nguzo ya kando.  Nao upana wa mwingilio ulikuwa mikono 10, na sehemu za kando za mwingilio zilikuwa mikono 5 hapa na mikono mitano pale. Naye akapima urefu wake, mikono 40; na upana, mikono 20.  Naye akaingia ndani na kupima nguzo ya kando ya mwingilio, mikono 2; na mwingilio, mikono 6; na upana wa mwingilio ulikuwa mikono 7.  Naye akapima urefu wake, mikono 20; na upana wake, mikono 20,+ mbele ya hekalu. Kisha akaniambia: “Hapa ndipo Patakatifu Zaidi.”+  Naye akapima ukuta wa nyumba, mikono sita. Na upana wa chumba cha kando ulikuwa mikono minne, kuzunguka pande zote; uliizunguka nyumba yote pande zote.+  Navyo vyumba vya kando vilikuwa chumba cha kando juu ya chumba cha kando, ghorofa tatu, na kila sehemu ikiwa na 30; navyo viliingia ndani ya ukuta wa nyumba, yaani, vyumba vya kando kuzunguka pande zote, ili vipate kushikiliwa, lakini havikushikiliwa katika ukuta wa nyumba.+  Navyo vilipanuka kuelekea upande wa nje na kugeuka kuelekea sehemu ya juu na ile iliyo juu yake mpaka kwenye vile vyumba vya kando, kwa maana njia inayopinda-pinda ya nyumba ile ilienda juu na juu kuizunguka nyumba pande zote.+ Kwa hiyo nyumba ilipanuka kuelekea juu, na kutoka ghorofa ya chini kabisa mtu angeweza kupanda mpaka ghorofa ya juu kabisa,+ kupitia ghorofa ya katikati.  Nami nikaona kwamba kulikuwa na jukwaa refu kwa ajili ya nyumba kuizunguka pande zote. Nayo misingi ya nguzo za kando, ilikuwa utete mzima wa mikono sita mpaka kwenye mahali pa kuungania.+  Upana wa ukuta uliokuwa wa chumba cha kando, upande wa nje, ulikuwa mikono mitano. Na kulikuwa na nafasi iliyoachwa wazi kwa ujenzi wa vyumba vya kando vilivyokuwa vya nyumba hiyo. 10  Na kati ya vile vyumba vya kulia chakula+ upana ulikuwa mikono 20 kuizunguka nyumba, pande zote. 11  Nao mwingilio wa chumba cha kando ulikuwa katika upande wa ile nafasi iliyoachwa wazi, mwingilio mmoja ukielekea kaskazini na mwingilio mmoja upande wa kusini; nao upana wa eneo la nafasi iliyoachwa wazi ulikuwa mikono mitano, kuzunguka pande zote. 12  Nalo jengo lililokuwa mbele ya eneo lililotengwa, ambalo upande wake wa kando ulielekea magharibi, lilikuwa na upana wa mikono 70. Nao ukuta wa jengo ulikuwa na upana wa mikono 5, kuzunguka pande zote; nao urefu wake ulikuwa mikono 90. 13  Naye akaipima nyumba, mikono mia moja urefu wake; na lile eneo lililotengwa na jengo na kuta zake, mikono mia moja urefu wake. 14  Nao upana wa upande wa mbele wa nyumba na lile eneo lililotengwa katika upande wa mashariki ulikuwa mikono mia moja. 15  Naye akapima urefu wa jengo mbele ya lile eneo lililotengwa lililokuwa nyuma yake na mabaraza yake upande huu na upande ule, mikono mia moja. Pia hekalu na mahali pa ndani zaidi+ na zile kumbi za ua; 16  vizingiti, na madirisha yenye viunzi vyenye upana tofauti,+ na mabaraza yalizunguka hizo tatu pande zote. Mbele ya kizingiti kulikuwa na mbao zilizofunika kuzunguka pande zote,+ na kutoka kwenye sakafu mpaka madirishani; nayo madirisha yalikuwa yamefunikwa. 17  Mpaka juu ya mwingilio na kufikia nyumba ya ndani na upande wa nje na juu ya ukuta wote kuzunguka pande zote, kwenye nyumba ya ndani na nje, kulikuwa na vipimo, 18  hata makerubi+ waliochongwa na maumbo ya mitende,+ pakiwa umbo la mtende katikati ya kerubi na kerubi, naye kerubi alikuwa na nyuso mbili.+ 19  Nao uso wa mwanadamu ulielekea umbo la mtende upande huu, na uso wa mwana-simba mwenye manyoya shingoni ulielekea umbo la mtende upande ule,+ wakiwa wamechongwa juu ya nyumba yote kuizunguka pande zote. 20  Kutoka sakafuni mpaka juu ya mwingilio kulikuwa na makerubi waliochongwa na maumbo ya mitende, kwenye ukuta wa hekalu. 21  Kwa habari ya hekalu, miimo ya mlango ilikuwa mraba;+ na mbele ya mahali patakatifu kulikuwa na sura kama sura ifuatayo: 22  ile madhabahu ya mbao ilikuwa na kimo cha mikono mitatu, nao urefu wake ulikuwa mikono miwili, nayo ilikuwa na miimo yake ya pembeni.+ Nao urefu wake na kuta zake zilikuwa za mbao. Naye akaniambia: “Hii ndiyo meza iliyo mbele za Yehova.”+ 23  Nalo hekalu na mahali patakatifu palikuwa na milango miwili.+ 24  Na sehemu mbili za mlango zilikuwa kwenye milango, hizo mbili zikiwa zenye kukunjika. Mlango mmoja ulikuwa na sehemu mbili za mlango zenye kukunjika, na ule mlango mwingine ulikuwa na sehemu mbili za mlango zenye kukunjika. 25  Na juu yake, juu ya milango ya hekalu, palifanyizwa makerubi na maumbo ya mitende,+ kama ilivyofanywa juu ya kuta, na kulikuwa na kipaa cha mbao juu ya upande wa mbele wa ukumbi upande wa nje. 26  Na kulikuwa na madirisha yenye kiunzi chenye upana tofauti+ na maumbo ya mitende upande huu na upande ule kandokando ya kumbi za kando na vyumba vya kando vya nyumba na vile vipaa.

Maelezo ya Chini