Ezekieli 4:1-17

4  “Na wewe, Ee mwana wa binadamu, jichukulie tofali, nawe utaliweka mbele yako na kuchonga jiji juu yake, yaani, Yerusalemu.+  Nawe utalizingira+ na kujenga ukuta wa kulizingira+ na kuweka boma la kulizingira+ na kuweka kambi kulizunguka na kuweka mitambo ya kubomolea kulizunguka pande zote.+  Na wewe, jichukulie kiokeo cha chuma, nawe utakiweka kuwa ukuta wa chuma kati yako na jiji hilo, nawe utaukaza uso wako juu yake, nalo litazingirwa, nawe utalizingira. Hiyo ni ishara kwa nyumba ya Israeli.+  “Na wewe, lalia upande wako wa kushoto, nawe utaweka kosa la nyumba ya Israeli juu yake.+ Kwa hesabu ya siku utakazolalia upande huo utalichukua kosa lao.  Na mimi mwenyewe nitakupa wewe miaka ya kosa lao+ kuwa hesabu ya siku 390,+ nawe utalichukua kosa la nyumba ya Israeli.  Nawe lazima utazitimiza. “Kisha utalalia upande wako wa kuume mara ya pili, nawe utalichukua kosa la nyumba ya Yuda kwa siku 40.+ Nimekupa wewe siku moja kwa mwaka mmoja, siku moja kwa mwaka mmoja.+  Nawe utaukaza uso wako kuelekea kuzingirwa kwa Yerusalemu,+ mkono wako ukiwa wazi, nawe utatoa unabii dhidi yake.  “Na, tazama! nitaweka kamba+ juu yako ili usijigeuze kutoka upande wako mmoja mpaka upande wako mwingine, mpaka utakapokuwa umezitimiza siku za kuzingira kwako.  “Na wewe, jichukulie ngano+ na shayiri na maharagwe mapana+ na dengu+ na mtama na kusemethi,+ nawe utavitia katika chombo kimoja na kuvifanya kuwa mkate kwa ajili yako, kwa hesabu ya siku unazolalia upande wako; siku 390 utaula.+ 10  Na chakula chako utakachokula kitakuwa kulingana na kipimo—shekeli 20 kwa siku.+ Mara kwa mara utakila. 11  “Na maji utayanywa kulingana na kipimo, sehemu ya sita ya hini. Mara kwa mara utakunywa. 12  “Na kama keki ya mviringo ya shayiri+ utaila; nayo, utaioka juu ya mashonde ya mavi+ ya wanadamu mbele ya macho yao.” 13  Na Yehova akaendelea kusema: “Hivyo ndivyo wana wa Israeli watakavyoula mkate wao ukiwa si safi+ katikati ya mataifa ambako nitawatawanya.”+ 14  Nami nikasema: “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova! Tazama! Nafsi yangu haijatiwa unajisi;+ Sijala mnyama ambaye tayari amekufa wala mnyama aliyeraruliwa tangu ujana wangu,+ mpaka sasa, na nyama chafu haijaingia kinywani mwangu.”+ 15  Basi akaniambia: “Tazama, nimekupa wewe mavi ya ng’ombe badala ya mashonde ya wanadamu, nawe utaufanya mkate wako juu yake.” 16  Naye akaendelea kuniambia: “Mwana wa binadamu, tazama, ninavunja fimbo ambazo mikate ya mviringo huning’inizwa,+ katika Yerusalemu, nao watalazimika kula mkate wao kulingana na kipimo na kwa hangaiko zito,+ nao watakunywa maji kulingana na kipimo na kwa tisho,+ 17  ili wapate kupungukiwa na mkate na maji nao watazamane kwa mshangao na kuoza kabisa katika kosa lao.+

Maelezo ya Chini