Ezekieli 15:1-8

15  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, mzabibu+ hutofautianaje na kila mti mwingine, hilo chipukizi, ambalo limekuja kuwa kati ya miti ya msituni?  Je, ufito huchukuliwa kutoka kwa huo ili kuutumia kufanyia kazi? Au watu huchukua kutoka kwa huo kijiti ili kuning’iniza aina yoyote ya chombo juu yake?  Tazama! Lazima utiwe motoni uwe kuni.+ Hakika moto huteketeza miisho yake yote miwili, na sehemu yake ya katikati huungua.+ Je, unafaa kwa kazi yoyote?  Tazama! Unapokuwa mzima, hautumiwi kwa kazi yoyote. Itakuwaje basi wakati ambapo moto umeuteketeza nao umeungua, je, kwa kweli unaweza kutumiwa tena kwa kazi zaidi!”+  “Kwa hiyo hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema, ‘Kama vile mzabibu kati ya miti ya msituni, ambao nimeupa moto uwe kuni, ndivyo nimewatoa wakaaji wa Yerusalemu.+  Nami nimeukaza uso wangu juu yao.+ Wametoka motoni, lakini moto wenyewe utawateketeza.+ Nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova, nitakapouelekeza uso wangu juu yao.’ ”+  “ ‘Nami nitaifanya nchi iwe mahame yenye ukiwa,+ kwa sababu wametenda kwa kukosa uaminifu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.”

Maelezo ya Chini