Esta 7:1-10

7  Ndipo mfalme na Hamani+ wakaingia ili kula karamu pamoja na Malkia Esta.  Basi mfalme akamwambia Esta siku ya pili pia wakati wa karamu ya divai:+ “Ombi lako ni nini,+ Ee Esta, malkia? Na upewe hilo.+ Na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme+—na iwe hivyo!”  Kwa hiyo Esta, malkia, akajibu, akasema: “Ikiwa nimepata kibali machoni pako, Ee mfalme, na mfalme akiona vema, na nipewe nafsi+ yangu mwenyewe kuwa ombi langu na watu wangu+ kuwa haja yangu.  Kwa maana tumeuzwa,+ mimi na watu wangu, tuangamizwe, tuuawe na kuharibiwa.+ Basi ikiwa tungaliuzwa tuwe watumwa+ na wajakazi, ningalinyamaza kimya. Lakini taabu hii haifai ikiwa inamletea mfalme hasara.”  Sasa Mfalme Ahasuero akasema, ndiyo, akamwambia Malkia Esta: “Ni nani huyo,+ na yuko wapi mtu huyo ambaye amejipatia ujasiri+ wa kufanya hivyo?”  Ndipo Esta akasema: “Mtu huyo, mpinzani+ na adui,+ ni huyu Hamani mtu mbaya.” Basi Hamani akaogopa sana+ kwa sababu ya mfalme na malkia.  Mfalme naye akasimama akiwa na ghadhabu+ akatoka kwenye karamu ya divai na kwenda katika bustani ya jumba la mfalme; Hamani naye akasimama kutoa ombi kwa Malkia Esta kwa ajili ya nafsi yake,+ maana aliona kuwa mfalme+ ameazimia mabaya+ juu yake.  Kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya jumba la mfalme na kuingia katika nyumba ya karamu ya divai;+ naye Hamani alikuwa ameangukia kitanda+ alipokuwapo Esta. Basi mfalme akasema: “Je, malkia alalwe kinguvu vilevile, nami nimo nyumbani?” Neno hilo lilitoka kinywani mwa mfalme,+ nao wakaufunika uso wa Hamani.  Sasa Harbona,+ mmoja wa maofisa wa makao ya mfalme+ aliyetumikia mbele ya mfalme, akasema: “Pia, kuna mti+ wenye urefu wa mikono 50 ambao Hamani aliutengeneza kwa ajili ya Mordekai, aliyesema mema kumhusu mfalme,+ umesimama katika nyumba ya Hamani.” Basi mfalme akasema: “Mtundikeni juu yake.”+ 10  Nao wakamtundika Hamani juu ya mti+ ambao alikuwa ameweka tayari kwa ajili ya Mordekai;+ nayo ghadhabu ya mfalme ikapungua.

Maelezo ya Chini