Esta 4:1-17

4  Basi Mordekai+ akapata kujua mambo yote yaliyokuwa yamefanywa;+ ndipo Mordekai akararua mavazi yake na kuvaa nguo za magunia+ na majivu,+ akaenda katikati ya jiji, akalia kwa sauti kubwa na yenye uchungu.+  Mwishowe akaja mpaka mbele ya lango la mfalme,+ kwa maana hakuna yeyote aliyepaswa kuingia katika lango la mfalme akiwa amevaa nguo za magunia.  Na katika wilaya zote mbalimbali za utawala,+ kokote ambako neno la mfalme na sheria yake ilikuwa ikifika, kulitokea maombolezo+ makubwa kati ya Wayahudi, na kufunga,+ na kulia, na kuomboleza. Na wengi wakatandika nguo za magunia+ na majivu+ kuwa vitanda vyao.  Na wanawake vijana wa Esta na matowashi+ wake wakaingia na kumpa habari. Na malkia akaumia sana. Kisha akaagiza mavazi ya kumvika Mordekai yapelekwe na nguo zake za magunia zivuliwe. Naye hakuyakubali.+  Kisha Esta akamwita Hathaki,+ mmoja wa matowashi wa mfalme, ambaye mfalme alikuwa amemweka amhudumie Esta, akampa amri kumhusu Mordekai, apate kuyajua mambo hayo na maana yake.  Basi Hathaki akaenda kwa Mordekai kwenye kiwanja cha watu wote cha jiji kilichokuwa mbele ya lango la mfalme.  Ndipo Mordekai akamweleza kuhusu mambo yote yaliyompata+ na taarifa kamili ya pesa ambazo Hamani alikuwa amesema atalipa kwa hazina+ ya mfalme juu ya Wayahudi, ili kuwaangamiza.+  Naye akampa nakala+ ya maandishi ya sheria ya kuwaangamiza iliyokuwa imetolewa Shushani+ ili amwonyeshe Esta na kumweleza na kumwagiza+ kwamba aingie kwa mfalme na kumwomba kibali+ na kutoa ombi moja kwa moja mbele yake kwa ajili ya watu wake mwenyewe.+  Basi Hathaki+ akaingia na kumwambia Esta maneno ya Mordekai. 10  Ndipo Esta akamwambia Hathaki na kumwamuru hivi kumhusu Mordekai:+ 11  “Watumishi wote wa mfalme na watu wa wilaya za utawala wa mfalme wanajua kwamba mwanamume au mwanamke yeyote anayeingia kwa mfalme katika ua wa ndani+ bila kuitwa, mfalme ana sheria moja tu,+ kwamba mtu huyo auawe; ila tu mfalme akimnyooshea fimbo yake ya enzi ya dhahabu, ndipo atakapoendelea kuishi.+ Lakini mimi, kwa siku 30 sasa sijaitwa kuingia kwa mfalme.” 12  Nao wakamwambia Mordekai maneno ya Esta. 13  Ndipo Mordekai akasema Esta apewe jibu hili: “Usiwaze katika nafsi yako mwenyewe kwamba nyumba ya mfalme itaponyoka kuliko Wayahudi wengine wote.+ 14  Kwa maana ukinyamaza kabisa wakati huu, msaada na ukombozi wa Wayahudi utasimama kutoka mahali pengine;+ bali wewe pamoja na nyumba ya baba yako, mtaangamizwa. Na ni nani anayejua ikiwa si kwa ajili ya wakati kama huu kwamba umefikia heshima ya kifalme?”+ 15  Basi Esta akasema Mordekai apewe jibu la kusema: 16  “Nenda, wakusanye Wayahudi wote waliopo Shushani+ na mfunge+ kwa ajili yangu, msile wala kunywa kwa siku tatu,+ usiku na mchana. Mimi pia pamoja na wanawake wangu vijana,+ nitafunga vivyo hivyo, na baada ya hapo nitaingia kwa mfalme, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Nami nikiangamia,+ na niangamie.” 17  Kwa hiyo Mordekai akaenda zake na kufanya kulingana na yote ambayo Esta alikuwa amemwamuru.

Maelezo ya Chini