2 Wathesalonike 3:1-18

3  Mwishowe, akina ndugu, endeleeni kusali kwa ajili yetu,+ ili neno la Yehova+ liendelee kusonga haraka+ na kutukuzwa kama vile linavyofanya kwenu;  na ili tukombolewe kutoka kwa watu wenye madhara na waovu,+ kwa maana imani si mali ya watu wote.+  Lakini Bwana ni mwaminifu, naye atawafanya ninyi kuwa imara na kuwaepusha na yule mwovu.+  Zaidi ya hayo, tuna uhakika+ katika Bwana kuwahusu ninyi, kwamba mnafanya nanyi mtaendelea kufanya mambo tunayoagiza.+  Bwana na aendelee kuielekeza mioyo yenu kwa mafanikio katika kumpenda+ Mungu na katika uvumilivu+ kwa ajili ya Kristo.  Sasa tunawapa ninyi maagizo,+ akina ndugu, katika jina la Bwana Yesu Kristo, mjiepushe+ na kila ndugu anayetembea bila utaratibu+ na si kulingana na pokeo mlilopokea kutoka kwetu.+  Kwa maana ninyi wenyewe mnajua njia mnayopaswa kutuiga,+ kwa sababu hatukujiendesha bila utaratibu katikati yenu+  wala hatukula chakula kwa yeyote bure.+ Kinyume cha hilo, kwa kazi ya jasho na kutaabika+ usiku na mchana tulikuwa tukifanya kazi ili tusimtwike yeyote kati yenu mzigo wenye gharama.+  Si kwamba hatuna mamlaka,+ bali ili tujitoe kuwa kielelezo kwenu ili mtuige sisi.+ 10  Kwa kweli, pia, tulipokuwa pamoja nanyi, tulikuwa tukiwapa ninyi agizo hili:+ “Ikiwa yeyote hataki kufanya kazi, basi na asile chakula.”+ 11  Kwa maana tunasikia watu fulani wanatembea bila utaratibu+ katikati yenu, hawafanyi kazi hata kidogo bali wanajiingiza katika mambo yasiyowahusu wao.+ 12  Kwa watu wa namna hiyo tunawapa agizo na kuwahimiza katika Bwana Yesu Kristo kwamba kwa kufanya kazi kwa utulivu wale chakula ambacho wao wenyewe wanafanyia kazi.+ 13  Kwa upande wenu, akina ndugu, msiache kutenda yaliyo sawa.+ 14  Lakini ikiwa yeyote hatii neno letu+ kupitia barua hii, mtieni alama mtu huyo,+ acheni kushirikiana naye,+ ili aone aibu.+ 15  Na bado msimwone yeye kuwa adui, bali endeleeni kumwonya+ kama ndugu. 16  Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape ninyi amani daima katika kila njia.+ Bwana na awe pamoja nanyi nyote. 17  Hii ni salamu yangu, ya Paulo, kwa mkono wangu mwenyewe,+ ambayo ni ishara katika kila barua; hivi ndivyo mimi huandika. 18  Fadhili zisizostahiliwa+ za Bwana wetu Yesu Kristo na ziwe pamoja nanyi nyote.

Maelezo ya Chini