2 Wathesalonike 2:1-17

2  Hata hivyo, akina ndugu, kwa habari ya kuwapo+ kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanywa kwetu pamoja kwake,+ tunawaomba ninyi  msitikiswe upesi kutoka kwenye kufikiri kwenu wala msisisimuliwe ama kupitia neno lililoongozwa na roho+ au kupitia ujumbe wa maneno+ au kupitia barua+ kana kwamba inatoka kwetu, ya kuwa siku+ ya Yehova ipo hapa.  Msiache mtu yeyote awashawishi ninyi kwa namna yoyote, kwa sababu hiyo haitakuja isipokuwa uasi-imani+ uje kwanza na yule mtu wa uasi-sheria+ afunuliwe,+ mwana wa maangamizi.+  Yeye anapinga+ na kujiinua juu ya kila anayeitwa “mungu” au kitu cha kupewa heshima ya ibada, hivi kwamba yeye huketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha mwenyewe hadharani kuwa mungu.+  Je, hamkumbuki kwamba, nilipokuwa ningali pamoja nanyi, nilikuwa nikiwaambia+ mambo hayo?  Na hivyo sasa mnajua kile kitu+ ambacho kinatenda kama kizuizi,+ ili afunuliwe katika wakati wake mwenyewe unaofaa.+  Ni kweli, fumbo la uasi-sheria huu tayari linafanya kazi;+ lakini ni mpaka tu wakati atakapoondolewa njiani yule ambaye sasa ni kizuizi.+  Ndipo, kwa kweli, yule mwasi-sheria atafunuliwa, ambaye Bwana Yesu atamwangamiza kwa roho ya kinywa+ chake na kumfanya kuwa si kitu kwa ufunuo+ wa kuwapo kwake.+  Lakini kuwapo kwa huyo mwasi-sheria ni kulingana na utendaji+ wa Shetani pamoja na kila tendo lenye nguvu na ishara za uwongo na mambo ya ajabu+ 10  na pamoja na kila udanganyifu+ usio wa uadilifu kwa wale wanaoangamia,+ kuwa malipo kwa sababu hawakukubali kuipenda+ ile kweli ili wapate kuokolewa.+ 11  Hiyo ndiyo sababu Mungu huacha utendaji wa kosa uwaendee wao, ili wauamini uwongo,+ 12  ili wote wahukumiwe kwa sababu hawakuiamini kweli+ bali waliupenda ukosefu wa uadilifu.+ 13  Hata hivyo, sisi tuna wajibu wa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, akina ndugu mnaopendwa na Yehova, kwa sababu Mungu aliwachagua+ ninyi tangu mwanzo kwa ajili ya wokovu kwa kuwatakasa+ ninyi kwa roho+ na kwa imani yenu katika kweli.+ 14  Kwa lengo hili aliwaita ninyi kupitia habari njema tunayoitangaza,+ kwa kusudi la kujipatia utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo.+ 15  Basi, akina ndugu, simameni imara+ na mwendelee kuyashika mapokeo+ mliyofundishwa, iwe kwamba ilikuwa kupitia ujumbe wa maneno au kupitia barua yetu. 16  Zaidi ya hayo, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu, aliyetupenda+ na kutupa sisi faraja ya milele na tumaini jema+ kwa njia ya fadhili zisizostahiliwa, 17  na aifariji mioyo yenu na kuwaimarisha ninyi katika kila tendo na neno jema.+

Maelezo ya Chini