2 Wakorintho 3:1-18

3  Je, tunaanza tena kujipendekeza wenyewe?+ Au je, sisi, labda, kama watu fulani, tunahitaji barua+ za pendekezo kuja au kutoka kwenu?  Ninyi wenyewe ndio barua yetu,+ iliyoandikwa juu ya mioyo yetu na kujulikana na kusomwa na wanadamu wote.+  Kwa maana ninyi mnaonyeshwa kuwa barua ya Kristo ambayo sisi tuliandika tukiwa wahudumu,+ iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho+ ya Mungu aliye hai, si juu ya mabamba ya mawe,+ bali juu ya mabamba ya nyama, juu ya mioyo.+  Basi kupitia Kristo tuna uhakika+ wa namna hii kwa Mungu.  Si kwamba sisi wenyewe tuna sifa za kustahili vya kutosha kuhesabu kuwa jambo lolote linatoka kwetu wenyewe,+ bali kuwa kwetu na sifa za kustahili vya kutosha hutoka kwa Mungu,+  ambaye kwa kweli ametustahilisha vya kutosha kuwa wahudumu wa agano jipya,+ si wa sheria zilizoandikwa,+ bali wa roho;+ kwa maana sheria zilizoandikwa huleta hukumu+ ya kifo, bali roho hufanya kuwa hai.+  Zaidi ya hayo, ikiwa sheria ambazo hutoa kifo+ na ambazo zilichongwa kwa herufi katika mawe+ zilikuja kwa utukufu,+ hivi kwamba wana wa Israeli hawakuweza kuutazama uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake,+ utukufu ambao ungekuja kuondolewa mbali,  kwa nini kutolewa kwa roho+ kusiwe kwenye utukufu zaidi?+  Kwa maana ikiwa sheria zilizotoa hukumu ya hatia+ zilikuwa zenye utukufu,+ basi kutolewa kwa uadilifu+ kunakuwa kwenye utukufu mwingi zaidi.+ 10  Kwa kweli, hata kile ambacho wakati mmoja kilifanywa kuwa na utukufu kimevuliwa utukufu kwa habari hii,+ kwa sababu ya utukufu unachokizidi ubora.+ 11  Kwa maana ikiwa kile ambacho kingeondolewa mbali kiliingizwa na utukufu,+ basi kile ambacho kinabaki kingekuwa na utukufu hata zaidi.+ 12  Kwa hiyo, kwa kuwa tuna tumaini la namna hiyo,+ tunatumia uhuru mkubwa wa kusema, 13  nasi hatufanyi kama Musa alipokuwa akiweka utaji+ juu ya uso wake, ili wana wa Israeli wasitazame mwisho+ wa kile ambacho kingeondolewa mbali. 14  Lakini nguvu zao za akili zilitiwa uzito.+ Kwa maana mpaka leo, utaji uleule unadumu bila kuondolewa wakati wa usomaji wa agano la zamani,+ kwa sababu unaondolewa mbali kwa njia ya Kristo.+ 15  Kwa kweli, mpaka leo wakati wowote maandishi ya Musa yanaposomwa,+ utaji hukaa juu ya mioyo yao.+ 16  Lakini kunapokuwa na tendo la kugeuka kumwelekea Yehova, utaji huondolewa mbali.+ 17  Basi Yehova ndiye Roho;+ na mahali palipo na roho+ ya Yehova,+ pana uhuru.+ 18  Na sisi sote,+ wakati tunapotoa kama vioo mrudisho wa utukufu wa Yehova+ tukiwa na nyuso zisizo na utaji, tunageuzwa+ na kuwa katika mfano+ uleule kutoka utukufu mpaka utukufu,+ sawasawa kabisa na anavyofanya Yehova+ aliye Roho.

Maelezo ya Chini