2 Wafalme 1:1-18

1  Na Moabu+ wakaanza kuiasi+ Israeli baada ya kifo cha Ahabu.+  Kisha Ahazia akaanguka chini+ kupitia tundu lililo katika chumba chake cha darini+ kilichokuwa katika Samaria, naye akawa mgonjwa. Kwa hiyo akatuma wajumbe, akawaambia: “Nendeni, muulizeni+ Baal-zebubu+ mungu wa Ekroni+ ikiwa nitapona ugonjwa huu.”+  Naye malaika+ wa Yehova akamwambia Eliya, Mtishbi:+ “Ondoka, nenda ukutane na wajumbe wa mfalme wa Samaria, uwaambie, ‘Je, ni kwa sababu hakuna Mungu+ kabisa katika Israeli ndipo mnaenda kumuuliza Baal-zebubu mungu wa Ekroni?  Kwa hiyo basi Yehova amesema hivi: “Hutashuka kutoka katika kitanda ulichopanda, kwa sababu utakufa hakika.”’”+ Kisha Eliya akaenda zake.  Wale wajumbe waliporudi kwake, akawaambia mara moja: “Kwa nini mmerudi?”  Basi wakamwambia: “Pana mtu aliyekuja kukutana nasi, naye akatuambia, ‘Nendeni, rudini kwa mfalme aliyewatuma, nanyi mkamwambie: “Yehova amesema hivi,+ ‘Je, ni kwa sababu hakuna Mungu kabisa katika Israeli ndipo unatuma watu kumuuliza Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Kwa hiyo, hutashuka kutoka katika kitanda ulichopanda, kwa sababu utakufa hakika.’”’”+  Kwa hiyo akawaambia: “Yule mtu aliyekuja kukutana nanyi na kisha akasema nanyi maneno haya alikuwa na sura gani?”  Basi wakamwambia: “Alikuwa mtu mwenye vazi la manyoya,+ na mshipi wa ngozi umefungwa kiunoni mwake.”+ Mara moja akasema: “Alikuwa Eliya, Mtishbi.”  Naye akatuma kwake mkuu wa 50 akiwa na 50 wake.+ Alipopanda kwake, tazama, alikuwa ameketi juu ya kilele cha mlima. Basi akamwambia: “Ewe mtu wa Mungu wa kweli,+ mfalme amesema, ‘Shuka.’” 10  Lakini Eliya akajibu na kumwambia yule mkuu wa 50: “Naam, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto+ na ushuke kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako.” Na moto ukashuka kutoka mbinguni, ukamteketeza yeye na wale 50 wake.+ 11  Kwa hiyo akatuma tena mkuu mwingine wa 50 akiwa na 50 wake.+ Naye akajibu na kumwambia: “Ewe mtu wa Mungu wa kweli, mfalme amesema hivi, ‘Shuka haraka.’”+ 12  Lakini Eliya akajibu na kuwaambia: “Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu wa kweli, moto na ushuke kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako.” Na moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni, ukamteketeza yeye na wale 50 wake. 13  Naye akatuma tena mkuu wa tatu wa 50 akiwa na 50 wake.+ Lakini yule mkuu wa tatu wa 50 akapanda, akaja na kupiga magoti+ mbele ya Eliya, akaanza kumwomba+ kibali kwa bidii na kumwambia: “Ewe mtu wa Mungu wa kweli, tafadhali acha nafsi+ yangu na nafsi ya hawa watumishi wako 50 iwe na thamani+ machoni pako. 14  Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni, ukawateketeza+ wale wakuu wawili wa kwanza wa 50 na wale 50 wao, lakini sasa acha nafsi yangu iwe na thamani machoni pako.” 15  Ndipo malaika wa Yehova akamwambia Eliya: “Shuka, uende pamoja naye. Usiogope kwa sababu yake.”+ Basi akasimama, akashuka na kwenda pamoja naye kwa mfalme. 16  Kisha akamwambia: “Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu umewatuma wajumbe+ kumuuliza Baal-zebubu mungu wa Ekroni,+ je, ni kwa sababu hakuna Mungu kabisa katika Israeli wa kuuliza neno lake? Basi hutashuka kutoka katika kitanda ambacho umepanda, kwa maana utakufa hakika.’” 17  Naye akafa mwishowe,+ kulingana na neno+ la Yehova alilosema Eliya; na Yehoramu+ akaanza kutawala mahali pake, katika mwaka wa pili wa Yehoramu+ mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, kwa sababu hakuwa amepata mwana. 18  Na mambo mengine ya Ahazia+ aliyofanya, je, hayakuandikwa katika kitabu+ cha mambo ya siku za wafalme wa Israeli?

Maelezo ya Chini