2 Mambo ya Nyakati 27:1-9

27  Yothamu+ alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 16 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Yerusha+ binti ya Sadoki.  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa sawa machoni pa Yehova,+ kulingana na yote ambayo Uzia baba yake alikuwa amefanya.+ Ila tu hakulivamia hekalu la Yehova.+ Hata hivyo, watu bado walikuwa wakitenda kwa uharibifu.+  Yeye alijenga lango la juu+ la nyumba ya Yehova, naye akafanya ujenzi mkubwa katika ukuta wa Ofeli.+  Naye akajenga majiji+ katika eneo lenye milima la Yuda,+ akajenga ngome+ na minara+ msituni.+  Naye akapigana vita na mfalme wa wana wa Amoni,+ na mwishowe akawa na nguvu kuliko wao, hivi kwamba wana wa Amoni wakampa mwaka huo talanta mia moja za fedha na vipimo+ elfu kumi vya ngano+ na elfu kumi vya shayiri.+ Wana wa Amoni walimlipa vitu hivyo, pia katika mwaka wa pili na wa tatu.+  Basi Yothamu akaendelea kujitia nguvu, kwa maana alitayarisha njia zake mbele za Yehova Mungu wake.+  Na yale mambo mengine ya Yothamu+ na vita vyake vyote na njia zake, tazama, yameandikwa katika Kitabu+ cha Wafalme wa Israeli na wa Yuda.  Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, naye akatawala miaka 16 katika Yerusalemu.+  Mwishowe Yothamu akalala pamoja na mababu zake,+ nao wakamzika katika Jiji la Daudi.+ Na Ahazi+ mwana wake akaanza kutawala mahali pake.

Maelezo ya Chini