2 Mambo ya Nyakati 22:1-12

22  Kisha wakaaji wa Yerusalemu wakamfanya Ahazia+ mwana wake mdogo zaidi kuwa mfalme mahali pake, (kwa kuwa kikundi cha waporaji kilichokuja na Waarabu+ kambini kilikuwa kimewaua wale wakubwa wote,)+ na Ahazia mwana wa Yehoramu akaanza kutawala akiwa mfalme wa Yuda.  Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala,+ naye akatawala mwaka mmoja katika Yerusalemu. Na jina la mama yake lilikuwa Athalia+ mjukuu wa Omri.+  Yeye pia alitembea katika njia za nyumba ya Ahabu,+ kwa maana mama yake+ alikuwa mshauri wake katika kutenda maovu.  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, kama nyumba ya Ahabu, kwa maana wao walikuwa washauri+ wake baada ya kifo cha baba yake, kwa uharibifu wake.  Yeye pia alitembea katika shauri lao,+ hivi kwamba akaenda pamoja na Yehoramu+ mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli kupigana vita na Hazaeli+ mfalme wa Siria kule Ramothi-gileadi,+ ambako wapiga-mishale walimpiga Yehoramu.+  Kwa hiyo akarudi Yezreeli+ ili apone yale majeraha waliyokuwa wamemtia kule Rama+ alipopigana na Hazaeli mfalme wa Siria. Naye Azaria+ mwana wa Yehoramu+ mfalme wa Yuda akashuka ili amwone Yehoramu+ mwana wa Ahabu kule Yezreeli, kwa maana alikuwa mgonjwa.+  Lakini kuanguka+ kwa Ahazia kulitokana na Mungu,+ alipomjia Yehoramu; naye alipokuja, alienda+ pamoja na Yehoramu kwa Yehu+ mjukuu wa Nimshi,+ ambaye Yehova alikuwa amemtia mafuta+ ili aikatilie mbali nyumba ya Ahabu.+  Na ikawa kwamba mara Yehu alipoanza kubishana na nyumba ya Ahabu,+ akawakuta wakuu wa Yuda na wana wa ndugu za Ahabu, wahudumu wa Ahazia,+ naye akawaua.+  Kisha akaenda kumtafuta Ahazia, na mwishowe wakamkamata,+ akiwa amejificha Samaria,+ nao wakamleta kwa Yehu. Kisha wakamuua na kumzika,+ kwa kuwa walisema: “Yeye ni mjukuu wa Yehoshafati,+ aliyemtafuta Yehova kwa moyo wake wote.”+ Na hapakuwa na yeyote wa nyumba ya Ahazia wa kushika mamlaka ya ufalme huo. 10  Kwa habari ya Athalia+ mama ya Ahazia, yeye aliona kwamba mwana wake amekufa. Kwa hiyo akasimama, akauangamiza uzao wote wa kifalme wa nyumba ya Yuda.+ 11  Hata hivyo, Yehoshabeathi+ binti ya mfalme akamchukua Yehoashi+ mwana wa Ahazia, akamwiba kutoka kati ya wana wa mfalme waliopaswa kuuawa, akamweka yeye na mlezi wake wa kike katika chumba cha ndani cha vitanda. Na Yehoshabeathi binti ya Mfalme Yehoramu,+ mke wa Yehoyada+ kuhani, (kwa maana alikuwa dada ya Ahazia,) akaendelea kumficha kwa sababu ya Athalia, naye hakumuua.+ 12  Naye akaendelea kuwa pamoja nao katika nyumba ya Mungu wa kweli akiwa amefichwa kwa miaka sita,+ Athalia alipokuwa akitawala kama malkia+ juu ya nchi.+

Maelezo ya Chini