2 Mambo ya Nyakati 10:1-19

10  Na Rehoboamu+ akaenda Shekemu,+ kwa maana Waisraeli wote walikuja Shekemu ili kumfanya kuwa mfalme.  Na ikawa kwamba mara tu Yeroboamu+ mwana wa Nebati aliposikia habari hizo alipokuwa angali Misri,+ (kwa maana alikuwa amekimbia kwa sababu ya Sulemani mfalme,) Yeroboamu akarudi mara moja kutoka Misri.+  Basi wakatuma watu wamwite, na Yeroboamu na Israeli wote wakaja, wakamwambia Rehoboamu, wakisema:+  “Baba yako aliifanya nira yetu kuwa ngumu;+ na sasa wewe ufanye ule utumishi mgumu wa baba yako na ile nira nzito+ aliyoweka juu yetu kuwa rahisi, nasi tutakutumikia.”+  Ndipo akawaambia: “Na kupite siku tatu. Kisha mrudi kwangu.” Basi watu wakaenda zao.  Na Mfalme Rehoboamu akaanza kushauriana+ na wanaume wazee waliokuwa wakimhudumia Sulemani baba yake sikuzote alipokuwa angali hai, akisema: “Mnatoa shauri gani la kuwajibu watu hawa?”+  Basi wakasema naye, wakimwambia: “Ukiwa mwema kwa watu hawa na kuwapendeza na kusema nao maneno mema,+ wao pia watakuwa watumishi wako sikuzote.”+  Hata hivyo, akaliacha shauri+ la wanaume wazee walilomshauri, naye akaanza kushauriana na vijana waliokua pamoja naye,+ waliokuwa wakimhudumia.+  Naye akawaambia: “Mnatoa shauri gani+ ili tuwajibu watu hawa ambao wamesema nami, wakiniambia, ‘Ifanye nira ambayo baba yako aliweka juu yetu iwe rahisi’?”+ 10  Ndipo wale vijana waliokua pamoja naye wakamwambia, wakisema: “Waambie hivi watu ambao wamesema nawe, ‘Baba yako aliifanya nira yetu kuwa nzito, lakini wewe ifanye iwe rahisi juu yetu’; wewe waambie hivi,+ ‘Kidole changu kidogo kwa hakika kitakuwa kinene kuliko kiuno cha baba yangu.+ 11  Na sasa baba yangu aliweka juu yenu nira nzito, lakini mimi nitaizidisha nira yenu.+ Baba yangu aliwatia ninyi adabu kwa fimbo, lakini mimi nitawatia adabu kwa mijeledi.’”+ 12  Na Yeroboamu na watu wote wakamjia Rehoboamu siku ya tatu, kama mfalme alivyosema: “Rudini kwangu siku ya tatu.”+ 13  Na mfalme akaanza kuwajibu kwa ukali.+ Basi Mfalme Rehoboamu akaliacha shauri+ la wanaume wazee,+ 14  naye akasema nao kulingana na lile shauri la vijana,+ akisema: “Nitaifanya nira yenu iwe nzito zaidi, nami nitaizidisha. Baba yangu aliwatia ninyi adabu kwa fimbo, lakini mimi nitawatia adabu kwa mijeledi.”+ 15  Na mfalme hakuwasikiliza watu; kwa maana Mungu wa kweli+ ndiye aliyeongoza mambo ili Yehova atimize neno+ lake alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati+ kupitia Ahiya+ Mshilo.+ 16  Nao Israeli wote, kwa sababu mfalme hakuwasikiliza, hao watu sasa wakamjibu mfalme, wakisema: “Tuna fungu gani katika Daudi?+ Wala hakuna urithi katika mwana wa Yese.+ Kila mmoja aende kwa miungu yake,+ Ee Israeli! Sasa angalia nyumba yako mwenyewe, Ee Daudi.”+ Kwa hiyo Israeli wote wakaanza kwenda katika mahema yao. 17  Naye Rehoboamu akaendelea kutawala juu ya wana wa Israeli waliokuwa wakikaa katika majiji ya Yuda.+ 18  Basi Mfalme Rehoboamu akamtuma Hadoramu,+ aliyekuwa juu ya wale walioandikishwa kufanya kazi ya kulazimishwa, lakini wana wa Israeli wakampiga kwa mawe,+ naye akafa. Naye Mfalme Rehoboamu akafaulu kupanda katika gari lake, akakimbia kwenda Yerusalemu.+ 19  Na Waisraeli wakaendeleza maasi+ yao juu ya nyumba ya Daudi mpaka leo hii.

Maelezo ya Chini