1 Yohana 5:1-21

5  Kila mtu anayeamini kwamba Yesu ndiye Kristo amezaliwa kutokana na Mungu,+ na kila mtu ambaye humpenda yule ambaye alisababisha kuzaliwa humpenda yeye ambaye amezaliwa kutokana na huyo.+  Kwa hili sisi tunajua kwamba tunawapenda+ watoto wa Mungu,+ wakati tunapompenda Mungu na kutenda amri zake.+  Kwa maana kumpenda+ Mungu humaanisha hivi, kwamba tuzishike amri zake;+ na bado amri zake si mzigo mzito,+  kwa sababu kila kitu ambacho kimezaliwa+ kutokana na Mungu huushinda ulimwengu.+ Na huu ndio ushindi+ ambao umeushinda+ ulimwengu, imani+ yetu.  Ni nani ambaye huushinda+ ulimwengu+ isipokuwa yeye aliye na imani+ kwamba Yesu ndiye Mwana wa Mungu?+  Huyu ndiye aliyekuja kwa njia ya maji na damu, Yesu Kristo; si kwa maji+ tu, bali kwa maji na kwa damu.+ Na roho+ ndiyo inayotoa ushahidi, kwa sababu roho ndiyo kweli.  Kwa maana kuna vitatu vinavyotoa ushahidi,  roho+ na maji+ na damu,+ na hivyo vitatu vinakubaliana.+  Tukipokea ushahidi ambao wanadamu hutoa,+ ushahidi ambao Mungu hutoa ni mkuu zaidi, kwa sababu huu ndio ushahidi ambao Mungu hutoa, jambo la kwamba ametoa ushahidi+ kumhusu Mwana wake. 10  Mtu anayemwamini Mwana wa Mungu, ushahidi+ umetolewa kwa habari yake. Mtu asiye na imani katika Mungu amemfanya yeye kuwa mwongo,+ kwa sababu hakuwa na imani katika ushahidi uliotolewa,+ ambao Mungu akiwa shahidi+ ametoa kumhusu Mwana wake. 11  Na huu ndio ushahidi ambao umetolewa, kwamba Mungu alitupa sisi uzima wa milele,+ na uzima huu umo ndani ya Mwana+ wake. 12  Yeye ambaye ana Mwana ana uzima huu; yeye ambaye hana Mwana wa Mungu hana uzima huu.+ 13  Ninawaandikia mambo haya ili mjue kwamba ninyi mnao uzima wa milele,+ ninyi ambao mmekuwa na imani katika jina la Mwana wa Mungu.+ 14  Na huu ndio uhakika ambao tunao kwake,+ kwamba, hata tukiomba nini kulingana na mapenzi yake, yeye hutusikia.+ 15  Zaidi ya hayo, tukijua kwamba yeye hutusikia kwa habari ya jambo lolote tunaloomba,+ tunajua tutapata mambo yaliyoombwa kwa kuwa tumeyaomba kwake.+ 16  Yeyote akimwona ndugu yake anafanya dhambi, dhambi ambayo haileti kifo,+ yeye ataomba, naye atampa huyo uzima,+ ndiyo, kwa wale ambao hawafanyi dhambi inayoleta kifo.+ Kuna dhambi ambayo huleta kifo. Ni kuhusu dhambi hiyo kwamba simwambii aombe.+ 17  Ukosefu wote wa uadilifu ni dhambi;+ na bado kuna dhambi ambayo haileti kifo. 18  Tunajua kwamba kila mtu ambaye amezaliwa kutokana na Mungu+ hana mazoea ya kufanya dhambi, lakini yeye hulindwa na Yule+ ambaye amezaliwa kutokana na Mungu, na yule mwovu hamshiki imara.+ 19  Tunajua tunatokana na Mungu,+ lakini ulimwengu mzima unakaa katika nguvu za yule mwovu.+ 20  Lakini tunajua kwamba Mwana wa Mungu amekuja,+ naye ametupa sisi uwezo wa akili+ ili tupate kumjua yule wa kweli.+ Na sisi tumo katika muungano+ na yule wa kweli, kwa njia ya Mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli+ na uzima wa milele.+ 21  Watoto wadogo, jilindeni na sanamu.+

Maelezo ya Chini