1 Wathesalonike 2:1-20

2  Kwa hakika, ninyi wenyewe mnajua, akina ndugu, jinsi ambavyo ziara+ yetu kwenu haikuwa bila matokeo,+  bali jinsi, baada ya sisi kuwa tumeteseka+ kwanza na kutendewa kwa dharau+ (kama mnavyojua) katika Filipi,+ tulijipa ujasiri kwa njia ya Mungu wetu ili kuwaambia+ ninyi habari njema ya Mungu kwa kupambana sana.  Kwa maana himizo ambalo tunatoa halitokani na kosa au kutokana na uchafu+ au na udanganyifu,  bali, kama vile tumethibitishwa na Mungu kuwa tunafaa kukabidhiwa+ habari njema, hivyo sisi tunasema, kama wenye kupendeza,+ si wanadamu, bali Mungu, anayeithibitisha mioyo yetu.+  Kwa kweli, hakuna wakati wowote ambao sisi tumetokea ama tukiwa na maneno laini,+ (kama mnavyojua) au tukiwa na unafiki+ kwa ajili ya tamaa,+ Mungu ni shahidi!  Wala hatutafuti utukufu kutoka kwa wanadamu,+ hapana, ama kutoka kwenu ninyi au kutoka kwa wengine, ingawa tungeweza kuwa mzigo wenye gharama+ tukiwa mitume wa Kristo.  Kinyume cha hilo, tulikuwa wapole katikati yenu, kama mama mwenye kunyonyesha anavyowatunza+ kwa upendo watoto wake mwenyewe.  Kwa hiyo, tukiwa na upendo mwororo kwa ajili yenu,+ tulipendezwa vema kuwapa ninyi, si habari njema ya Mungu tu, bali pia nafsi zetu wenyewe,+ kwa sababu ninyi mlikuwa wapendwa+ kwetu.  Hakika mnakumbuka akilini, akina ndugu, kazi yetu ya jasho na kutaabika. Ilikuwa kwa kufanya kazi+ usiku na mchana, ili tusimtwike yeyote kati yenu mzigo wenye gharama,+ kwamba tuliwahubiria ninyi habari njema ya Mungu. 10  Ninyi ni mashahidi, na Mungu pia, kuhusu tulivyokuwa washikamanifu na waadilifu na wasiolaumika+ kwenu ninyi waamini. 11  Kwa kupatana na hilo mnajua vema jinsi, kama baba+ anavyowatendea watoto wake, tulivyoendelea kumhimiza+ kila mmoja wenu, na kuwafariji na kuwatolea ninyi ushahidi, 12  ili kwamba mwendelee kutembea+ kwa kumstahili Mungu anayewaita+ ninyi kwenye ufalme+ na utukufu wake. 13  Kwa kweli, ndiyo sababu sisi tunamshukuru Mungu pia bila kuacha,+ kwa sababu mlipolipokea neno la Mungu,+ ambalo mlilisikia kutoka kwetu, mlilikubali, si kama neno la wanadamu,+ bali, kama vile lilivyo kwa kweli, kama neno la Mungu, ambalo pia linafanya kazi ndani yenu waamini.+ 14  Kwa maana ninyi mlikuwa waigaji, akina ndugu, wa makutaniko ya Mungu yaliyo katika Yudea katika muungano na Kristo Yesu, kwa sababu ninyi pia mlianza kuteseka+ mikononi mwa wananchi wenzenu wenyewe mambo yaleyale kama yale ambayo wao pia wanateseka mikononi mwa Wayahudi, 15  waliomuua hata Bwana Yesu+ na manabii+ na kututesa sisi.+ Zaidi ya hayo, wao hawampendezi Mungu, bali wako kinyume cha faida za wanadamu wote, 16  wanapojaribu kutuzuia+ tusiseme na watu wa mataifa ili hawa waokolewe,+ matokeo yakiwa kwamba sikuzote wao hukijaza kabisa kipimo+ cha dhambi zao. Lakini ghadhabu yake mwishowe imekuja juu yao.+ 17  Na kwa habari yetu wenyewe, akina ndugu, tulipoachwa mayatima bila ninyi kwa wakati mfupi tu, kimwili, si katika moyo, tulijitahidi zaidi kuliko ilivyo kawaida ili kuona nyuso zenu tukiwa na tamaa kubwa.+ 18  Kwa sababu hiyo tulitaka kuja kwenu, ndiyo, mimi Paulo, mara ya kwanza na pia mara ya pili, lakini Shetani aliizuia njia yetu. 19  Kwa maana ni nini tumaini letu au shangwe au taji+ la furaha—je, kwa kweli si ninyi?—mbele ya Bwana wetu Yesu wakati wa kuwapo kwake?+ 20  Ninyi hakika ni utukufu na shangwe yetu.

Maelezo ya Chini