1 Wathesalonike 1:1-10

1  Paulo na Silvano+ na Timotheo+ kwa kutaniko la Wathesalonike katika muungano+ na Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo: Na muwe na fadhili zisizostahiliwa na amani.+  Sikuzote sisi humshukuru Mungu tunapowataja ninyi nyote katika sala zetu,+  kwa maana daima sisi hukumbuka akilini kazi yenu ya uaminifu+ na kazi yenu ya jasho yenye upendo na uvumilivu wenu kwa sababu ya tumaini+ lenu katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu wetu na Baba.  Kwa maana tunajua, akina ndugu mnaopendwa na Mungu, kuchaguliwa kwenu naye,+  kwa sababu habari njema tunayohubiri haikutokea katikati yenu kwa maneno peke yake bali pia kwa nguvu+ na kwa roho takatifu na usadikisho+ wenye nguvu, kama vile mnavyojua namna ya watu ambao sisi tulikuwa kwenu kwa ajili yenu;+  nanyi mkawa waigaji+ wetu na wa Bwana,+ kwa kuwa mlilipokea neno chini ya dhiki+ nyingi pamoja na shangwe ya roho takatifu,+  hivi kwamba mkawa kielelezo kwa waamini wote katika Makedonia na katika Akaya.  Ukweli ni kwamba, si kwamba neno la Yehova+ kutoka kwenu limevuma tu katika Makedonia na Akaya, bali pia kila mahali imani yenu+ kwa Mungu imeenea kotekote,+ hivi kwamba hatuhitaji kusema lolote.  Kwa maana wao wenyewe wanaendelea kutoa habari kuhusu namna tulivyoingia kwanza katikati yenu na jinsi mlivyomgeukia Mungu mkatoka kwenye sanamu+ zenu ili mmtumikie Mungu aliye hai+ na wa kweli,+ 10  na kumngojea+ Mwana wake kutoka mbinguni,+ ambaye yeye alimfufua kutoka kwa wafu,+ yaani, Yesu, anayetukomboa sisi kutoka kwenye ghadhabu inayokuja.+

Maelezo ya Chini