1 Wakorintho 8:1-13

8  Basi kuhusu vyakula vinavyotolewa kwa sanamu:+ tunajua sisi sote tuna ujuzi.+ Ujuzi huleta majivuno, lakini upendo hujenga.+  Yeyote akifikiri amejipatia ujuzi juu ya kitu fulani,+ bado hajakijua kama vile anavyopaswa kukijua.+  Lakini ikiwa yeyote anampenda Mungu,+ huyo anajulikana naye.+  Sasa kuhusu kula+ vyakula vinavyotolewa kwa sanamu, tunajua kwamba sanamu si kitu+ katika ulimwengu, na kwamba hakuna Mungu isipokuwa mmoja.+  Kwa maana hata ingawa kuna wale wanaoitwa “miungu,”+ iwe wako mbinguni+ au duniani,+ kama vile kulivyo na “miungu” mingi na “mabwana” wengi,+  kwa kweli kwetu sisi kuna Mungu mmoja+ aliye Baba,+ ambaye vitu vyote vimetoka kwake, na sisi kwa ajili yake;+ na kuna Bwana+ mmoja, Yesu Kristo,+ ambaye vitu vyote vimepitia kwake,+ na sisi kupitia yeye.  Hata hivyo, si watu wote walio na ujuzi huu;+ bali wengine, wakiwa wameizoea sanamu mpaka sasa, hula chakula kama kitu kilichotolewa dhabihu kwa sanamu,+ na dhamiri yao, kwa kuwa ni dhaifu, inatiwa unajisi.+  Lakini chakula hakitatupendekeza kwa Mungu;+ tukikosa kula, hatupungukiwi, na, tukila, hatupati sifa kwetu wenyewe.+  Lakini endeleeni kuangalia kwamba hii mamlaka yenu isije kuwa kwa njia fulani kikwazo kwa wale walio dhaifu.+ 10  Kwa maana yeyote akikuona wewe, uliye na ujuzi, ukiwa umeketi kwenye mlo katika hekalu la sanamu, je, dhamiri ya huyo aliye dhaifu haitajengwa kufikia hatua ya kula vyakula vilivyotolewa kwa sanamu?+ 11  Kwa kweli, kwa ujuzi wako, mtu ambaye ni dhaifu anaharibiwa, ndugu yako ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake.+ 12  Lakini ninyi mnapotenda dhambi hivyo juu ya ndugu zenu na kuiumiza dhamiri+ yao iliyo dhaifu, mnamtendea dhambi Kristo. 13  Kwa hiyo, ikiwa chakula kinamkwaza ndugu yangu,+ mimi sitakula nyama tena kamwe, ili nisije nikamkwaza+ ndugu yangu.

Maelezo ya Chini