1 Wakorintho 16:1-24

16  Basi kuhusu mchango+ ulio kwa ajili ya watakatifu,+ kama vile nilivyoyapa maagizo makutaniko ya Galatia,+ ninyi wenyewe pia fanyeni vivyo hivyo.  Kila siku ya kwanza ya juma acheni kila mmoja wenu kwenye nyumba yake mwenyewe aweke kando kitu fulani katika akiba kulingana na anavyofanikiwa, ili nitakapofika michango isifanywe wakati huo.  Lakini nitakapofika hapo, watu wowote mtakaokubali kwa barua,+ nitawatuma hao kuipeleka zawadi yenu ya fadhili mpaka Yerusalemu.  Hata hivyo, ikiwa inafaa mimi kwenda huko pia, wao wataenda huko pamoja nami.  Lakini nitakuja kwenu wakati nitakapokuwa nimekwenda kupitia Makedonia, kwa maana ninaenda kupitia Makedonia;+  na labda nitakaa au hata nitapisha majira ya baridi kali nikiwa pamoja nanyi, ili mnisindikize+ hatua fulani mahali ambapo huenda nitakuwa nikienda.  Kwa maana sitaki kuwaona ninyi sasa wakati ninapopita, kwa maana natumaini kukaa pamoja nanyi kwa wakati fulani,+ Yehova+ akiruhusu.+  Lakini ninakaa katika Efeso+ mpaka sherehe ya Pentekoste;  kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa unaoongoza kwenye utendaji,+ lakini kuna wapinzani wengi. 10  Hata hivyo, Timotheo+ akifika, hakikisheni kwamba haogopi akiwa kati yenu, kwa maana anafanya kazi ya Yehova,+ kama mimi. 11  Kwa hiyo, mtu yeyote asimdharau.+ Msindikizeni hatua fulani kwa amani, ili anifikie hapa, kwa maana ninamngojea nikiwa pamoja na akina ndugu. 12  Basi kumhusu Apolo+ ndugu yetu, nilimsihi sana aje kwenu akiwa na akina ndugu, na bado hayakuwa mapenzi yake hata kidogo aje sasa; lakini atakuja atakapopata nafasi. 13  Kaeni macho,+ simameni imara katika imani,+ endeleeni kuwa kama wanaume,+ iweni na nguvu.+ 14  Mambo yenu yote na yatendeke kwa upendo.+ 15  Sasa nawahimiza ninyi, akina ndugu: Mnajua kwamba nyumba ya Stefana ndiyo matunda ya kwanza+ ya Akaya na kwamba walijitoa kuwahudumia watakatifu.+ 16  Ninyi pia endeleeni kujitiisha kwa watu wa aina hiyo na kwa kila mtu anayeshirikiana na kufanya kazi ya jasho.+ 17  Lakini nashangilia kuwapo kwa Stefana+ na Fortunato na Akaiko, kwa sababu wao wamejazia kutokuwapo kwenu hapa. 18  Kwa maana wameiburudisha roho+ yangu na yenu. Kwa hiyo watambueni watu wa namna hiyo.+ 19  Makutaniko ya Asia yanawatumia ninyi salamu+ zao. Akila na Priska pamoja na kutaniko lililo katika nyumba yao+ wanawasalimu ninyi kwa ukunjufu wa moyo katika Bwana. 20  Ndugu wote wanawasalimu ninyi. Salimianeni kwa busu takatifu.+ 21  Hii ni salamu yangu, ya Paulo, kwa mkono wangu mwenyewe.+ 22  Ikiwa yeyote hana upendo kwa Bwana, mtu huyo na alaaniwe.+ Uje, Ee Bwana wetu!+ 23  Fadhili zisizostahiliwa za Bwana Yesu na ziwe pamoja nanyi. 24  Upendo wangu na uwe pamoja nanyi nyote katika muungano na Kristo Yesu.

Maelezo ya Chini