Wazee kwa vijana huenda nyumba kwa nyumba, wakieneza habari njema za Ufalme.