Yehova anawapenda watu wote. Hebu tuone jinsi tunavyoweza kumwiga!