Yehova anaweza kukusaidia uwe imara na mwenye nguvu.