Yehova aliwaokoaje watu wake kwenye Bahari Nyekundu?