Yehova aliumba vitu vya ajabu sana ili tuvifurahie! Ni nini baadhi ya vitu hivyo?