Pakua zoezi hili. Tengeneza gari kama la Caleb na umpe mtu fulani gari hilo kama zawadi.