Yehova anataka tusali kwa ajili ya wengine. Acheni tuone tunaweza kusali kwa ajili ya nani.