Sikuzote Yesu amekuwa mwaminifu na wa kweli. Katika njia gani?