Fanyeni mazoezi ya kukariri vitabu vya Biblia! Tujifunze vitabu katika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo.