Fanyeni mazoezi ya kukariri vitabu vya Biblia! Tutamalizia vitabu vilivyobaki vya Maandiko ya Kiebrania.