Wewe pia unaweza kusali kwa ajili ya wengine wanaohitaji msaada.