Ona jinsi ambavyo Yehova alijibu sala za kuomba msaada za Gideoni.